Saturday 18 September 2021

Alles over Dordrecht

Dordtse ds. Ries den Dekker schrijft biografie over de grondlegger van het city pastoraat in Domkerk Utrecht

9 februari 2013

DORDRECHT - Het  citypastoraat van de Grote KIerk in Dordrecht - dat onlangs een jubileum vierde - vindt de oorsprong  bij ds. Hans van der Werf. Hij wordt in een biografie, die eind april uit komt, de architect van het kerkenwerk genoemd.

Zijn leerling ds. Ries den Dekker uit Dordrecht schreef het boek, dat meer dan zeshonderd pagina's telt. Op internet wordt het inmiddels al aangekondigd.

Ds. Hans van der Werf was de initiatiefnemer en inspirator van het Citypastoraat Domkerk. In 1979 is hij overleden. Zijn naam is in Utrecht niet vergeten. Jaarlijks organiseert het Citypastoraat Domkerk een Hans van der Werf-lezing. ,,We nodigen een voorganger uit een andere Citykerk in den lande uit om een aspect te belichten dat wezenlijk is voor een Citykerk.

Info over Domkerk als Citykerk en vorm van Citypastoraat:

Het Citypastoraat Domkerk is een gemeente voor mensen uit de stad en de regio. De Domkerk gemeente maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Utrecht.

De gemeente komt iedere zondagmorgen bij elkaar voor een dienst van schrift en tafel. Daarnaast is er het middaggebed, het morgengebed en de vespers. De diensten hebben een oecumenisch karakter. Er is veel aandacht voor liturgie en muziek. Iedereen is hierbij welkom. In de loop van het kerkelijk jaar zijn er verschillende bijzondere diensten. Voor mensen met een verstandelijke handicap zijn er speciale vieringen.
Ook zijn er activiteiten , zoals thema-avonden, leerhuizen en gespreksgroepen. Als gemeente willen we er zijn voor de wereld om ons heen. Helpen, dienen zorg dragen voor onze naaste, ver weg of dichtbij.

Het leren hoort, samen met vieren en dienen, tot de drie hoofdtaken van de gemeente. Een open,vitale gemeente is ook een lerende gemeente. Hoe anders zouden we de weg kunnen vinden tussen traditie en verandering, tussen ratio en gevoel, tussen kennis en beleving?
 

In en vanuit de Domkerk vinden er ook allerlei kerkelijk-culturele activiteiten plaats op het grensvlak van kerk en cultuur. Het doel is mensen bekend maken met de rijkdom en de vele aspecten van het christelijk geloof , met het gebouw van de Dom als belangrijkste middel. Het kerkelijk-culturele werk gebeurt vanuit de laagdrempelige en open opzet van de getijden en vanuit de dagelijkse praktijk van de Open Dom.

Dagblad Trouw schreef eens over ds. Hans van der Werf:

Het Citypastoraat is opgericht door de legendarische dominee Van der Werf, die in 1978 overleed. Hij zorgde ervoor de de Domkerk liturgisch gezien sterk werd. Een aantal gemeenteleden haakte af omdat zij de kerkdiensten te hoog-liturgisch vonden, te mooi, te katholiek misschien, te weinig open voor 'gewone' kerkgangers. Ds. Van de Werf bracht ook de maatschappelijke betrokkenheid in. Dat laatste verdween de afgelopen jaren. Ds. Van Olst wil de wisselwerking tussen kerk en wereld weer invoeren. Niet in de vorm van een donderpreek tegen het drinken van Franse wijn, maar in een liturgische vorm. “We zoeken een evenwicht tussen aktivisme en esthetiek.”

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!