Monday 20 September 2021

Alles over Dordrecht

,,Samenwerking nodig, want Drechtsteden vormen een risicovolle omgeving"

9 februari 2013

DORDRECHT -   De Drechtsteden vormen een risicovolle omgeving. Daarom is samenwerking nodig, ook met andere regio's.

De PvdA organiseerde een bijeenkomst en doet verslag over de bijeenkomst:

Burgemeester Brok vertelde dat de Veiligheidsregio wordt bestuurd door de burgemeesters van deze 17 gemeenten. De heer Brok is voorzitter van dit Algemeen Bestuur, en van het Dagelijks Bestuur. Onze regio kent ruim 800 vrijwilligers. Zij zijn de kurk waar de Brandweer op drijft. Volgens de burgemeester leven we in een risicovolle regio, maar de Veiligheidsregio ZHZ behoort tot de top van Nederland. Ook wordt er meer samenwerking gezocht met West-Brabant en met Zeeland. Uit de zaal kwam de vraag hoe in de kleinere gemeenten er nog een band kan zijn met die verre bureaucratische Veiligheidsregio? De burgemeester zei dat gemeenteraden geen directe invloed meer hebben, maar in de gemeenteraad kunnen altijd veiligheidsonderwerpen worden besproken. Punt is dat landelijk de kwaliteitsnormen voor de Brandweer zijn verscherpt. Heel wat kleinere gemeenten moeten dat verbeteren, en dat kost geld.

Rianne van den Berg - algemeneen directeur - vertelde dat de regio nu nog uit 7 clusters bestaat. Dat worden er 4. De uitvoering van de veiligheidstaken blijft bij gemeenten, en kunnen via de gemeenteraad worden besproken. De Algemene Veiligheid kost 80 euro per jaar per burger. Met het nieuwe beleid wil de Brandweer de burgers meer te betrekken bij hun eigen veiligheid. Zo gaat men meer informatie geven over preventie.

Roland Bron - risico/crisisbeheersing - zei dat de basis van zijn beleid is de Wet Veiligheids Risico's. Volgens Roland moet er meer pro-actief gewerkt worden. Middels Bestemmingsplannen kan de gemeenteraad aangeven waar wel en waar beter niet gebouwd kan worden, wat je wel en niet wilt in een bepaald gebied. Zoals bijv. geen vuurwerkopslag in dichtbevolkte wijken. Risicovolle bedrijven moeten regelmatig veiligheidsoefeningen houden. Ook worden er bij tunnels en bij de HSL oefeningen gehouden.

Annemarie Batenburg - Hulp bij Rampenbestrijding (GHOR) zei dat de GGD tegenwoordig de Dienst Gezondheid en Jeugd heet. Hulpverlening bij festivals is belangrijk, onze regio heeft een groot chemisch bedrijf (DuPont) en veel zorginstellingen. Dit vraagt veel goede voorbereiding. Hulpverleners moeten vooral met elkaar leren samen te werken en de redzaamheid van burgers moet op goed niveau zijn.

Herman Koekoek (Boekenmarkt organisator) vertelde dat hij een overkill aan formulieren moet invullen, en aan allerlei vreselijke eisen moet voldoen, vluchtroutes moet maken etc. Ron zei dat er meer gedifferentieerd gaat worden naar evenement. Dat niet alle festivals en evenementen op dezelfde manier worden benaderd. Jacqueline vd Bergh vertelde ook dat veel kleinere verenigingen en stichtingen (Speeltuinen, Oranjevereniging etc.) inderdaad aan veel eisen moeten voldoen, ook de vrijwilligers. Op deze manier wordt het minder aantrekkelijk voor vrijwilligers, want het wordt veel te moeilijk en te bureaucratisch. Gemeenten kunnen zelf ook meer differentiëren, bijv. via APV's. Volgens Ron heeft ieder gebied zijn eigen veiligheidsnormen: Voedselveiligheid, Drank/Horecawet etc. Dat maakt het gecompliceerd. Bij een evacuatie speelt het Rijk een grote rol en levert allerlei materieel (boten, helicopters, etc.), tunnels en bruggen gaan open of dicht (afhankelijk van de kant waar de mensen heen moeten). Er komt NL.ALERT en op de website kun je volgen wat je moet doen bij een ramp. RTV Rijnmond is onze rampenzender.

Tot slot zei Bert Blase - burgemeester Alblasserdam - dat de burgemeester het boegbeeld blijft voor de gemeente wat veiligheid betreft. Alle burgemeesters zitten zoals eerder gezegd in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio ZHZ. Als er iets speelt in gemeenten, dan kunnen gemeenteraden weldegelijk invloed hebben via hun burgemeester.

Zie ook:

Lees meer over:

veiligheidsregio blase brok
Deel dit bericht met je vrienden!