Saturday 18 September 2021

Alles over Dordrecht

Financiële steun OPOD

8 februari 2013 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Het Openbaar Onderwijs Dordrecht (OPOD) zit in financieel zwaar weer. Omdat het in het belang van de stad is dat er een goede, gezonde spreiding is van zowel bijzonder als openbaar onderwijs, stelt het college een voorstel op om de (financiële) steun aan OPOD vorm te geven. Maar eerst legt het college de uitgangspunten voor die steun ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. 

Uitgangspunten 
Naar aanleiding van signalen van problemen bij het Openbaar Onderwijs Dordrecht (OPOD) heeft een extern bureau de condities bij de verzelfstandiging en de bedrijfsvoering van 2005 tot nu toe bekeken. Duidelijk is dat als er geen stappen worden ondernomen OPOD de financiële tekorten veroorzaakt door de daling van het aantal kinderen niet kan oplossen. Het is in het belang van de stad dat er een goede, gezonde spreiding is van zowel bijzonder als openbaar onderwijs. Daarom staat bij het zoeken naar oplossingen voor de financiële problemen de continuïteit in het openbaar onderwijs voorop: een gezonde toekomst voor OPOD. 
 
De gemeente en OPOD werken gezamenlijk aan een goede overbrugging totdat de gemeenteraad een besluit heeft genomen zodat OPOD zo snel mogelijk zelfstandig verder kan en net als de andere schoolbesturen binnen de beschikbare middelen van het Rijk de doelstellingen realiseert. 
 
De komende weken wordt gewerkt aan een voorstel waarover de raad zal moeten beslissen. Vanzelfsprekend spreekt de gemeente daarbij ook met andere schoolbesturen. 
 
Onderwijshuisvestingsbeleid 
De overschrijding van de huisvestingslasten is een belangrijke oorzaak van de (jaarlijkse) tekorten bij de stichting OPOD. Omdat dit probleem niet alleen voor OPOD toeneemt maar voor alle schoolbesturen, wil het college het onderwijshuisvestingsbeleid heroverwegen. Ook hiervoor wil het college de komende tijd een voorstel opstellen.  
 

Lees meer over:

opod openbare basisscholen
Deel dit bericht met je vrienden!