Monday 20 September 2021

Alles over Dordrecht

Sociale afspraken over preventieve oplossingen bij dreigende dakloosheid hebben effect

8 februari 2013

DORDRECHT /DRECHTSTEDEN – Het aantal ontruimingen, door schulden, is in de Drechtsteden gedaald. In 2011 werd er nog in 121 gevallen ontruimd. Dat aantal was over 2012 gedaald naar 87. ,,Dat is dus één derde minder in een tijd die financieel voor mensen slecht is. Aan de cijfers zie je het effect van de werking van het protocol dreigende dakloosheid”, aldus wethouder Harry Wagemakers. Hij is een groot pleitbezorger van deze afspraken, die deze week onder de ogen werden gebracht van twee ministers via vragen van twee Kamerleden van het CDA.  Steeds meer partijen melden aan de GGD een situatie, waarbij ontruiming dreigt.

Wethouder Wagemakers krijgt vandaag ook de ruimte in Ad De Dordtenaar om zijn inzet voor de preventieve afspraken toe te lichten.  Hij laat ook weten dat hij alles wilde weten over het waarom van de ontruiming in Wielwijk, door woonzorg Nederland, maar dat hij daarover niet echt werd geinformeerd.

Heel recent is wel contact geweest tussen de directie van woonzorg Nederland en wethouder Wagemakers en is een persbericht uitgegaan waarin woonzorg toelichting geeft op de gebeurtenis. Woonzorg Nederland wil ook het convenant dreigende dakloosheid ondertekenen.

De afspraken zijn ook bedoeld als onderdeel van de preventieve keten om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen op straat terecht komen. Het Platform dak- en thuislozen in Dordrecht heeft ook berekend, dat het wel rond de 15.000 euro kan kosten als mensen, die zijn ontruimd, weer onderdak geholpen worden met alle zorg erbij.

Wethouder Wagemakers maakte ook afspraken met leveranciers van gas, water en elektriciteit om bij financiele problemen naar andere oplossingen te zoeken om mensen niet in de kou te laten zitten.

Mensen kunnen ook problemen rond zorg en overlast melden bij de GGD, die daarvoor een speciale afdeling heeft.

 

 

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!