Monday 20 September 2021

Alles over Dordrecht

Kunstwerk van Bouke Ylstra krijgt op zijn verjaardag (13 maart) plek in Stadskantoor Dordrecht

8 februari 2013

DORDRECHT - Op de dag dat kunstenaar Bouke Ylstra 80 jaar zou zijn geworden, 13 maart 2013, wordt in het Stadskantoor van Dordrecht een kunstwerk van hem onthuld door Jasper Mos, wethouder cultuur. Het betreft een keramisch tableau uit 1969, met een afmeting van 311,5 x 121 cm, dat naar ontwerp van Ylstra door aardewerkfabriek Royal Delft/Koninklijke Porceleyne Fles is uitgevoerd en sindsdien in hun showroom stond.

Bouke Ylstra, die wordt genoemd in het standaardwerk De Geschiedenis van Dordrecht, behoort tot de toonaangevende kunstenaars van het Dordrecht van de twintigste eeuw. Vanaf het begin van de jaren vijftig is hij met de stad verbonden en maakte dichter C.Buddingh' hem en zijn vrouw José wegwijs. Dat heette in kunstkringen toen inburgeren in Dordrecht. Naast Budidngh' waren er contacten met mensen van het Teekengenootschap Pictura, zoals Otto Dickje.

Kunst in Stadskiantoor:

De directie van de Porceleyne Fles heeft het ruimhartige aanbod gedaan om het kunstwerk te schenken aan de stad Dordrecht, waar Ylstra bijna zestig jaar heeft gewoond en gewerkt. De gemeente Dordrecht heeft de schenking in dank aanvaard. Dank zij de bemiddeling van het Dordrechts Museum heeft het wandreliëf een plaats gekregen in de gang naar de centrale vergaderkamers op de begane grond van het Stadskantoor.

Hoewel dit reliëf past in zijn grafische stijl, en Ylstra erin blijk gaf van zijn grote gave voor sculpturaliteit, is dit zwart-witte werk met zijn sciencefictionachtige thematiek een unicum – in zijn oeuvre, en in zijn tijd. Het is één van de vele keramische tableaus die Ylstra eind jaren zestig, in de tijd van de wederopbouw, heeft gerealiseerd De meeste van deze werken zijn naar zijn ontwerp uitgevoerd door de Porceleyne Fles en bevinden zich onder andere in Rotterdam, Leeuwarden, Alphen aan de Rijn, Delft en natuurlijk Dordrecht.

Bouke Ylstra (1933 – 2009) werd geboren in Den haag, groeide op in Rotterdam en is na zijn diensttijd verhuisd naar Dordrecht. In Rotterdam doorliep hij de kunstacademie, waar hij later les ging geven. Ook was hij docent aan de Rietveld Academie en adviseur bij Bureau Rijksbouwmeester en verschillende landelijke adviesraden. Als kunstenaar werkte hij als graficus, tekenaar en schilder en hij maakte in opdracht architectuurgebonden kunst en kunstwerken voor de gebouwde omgeving. Een constante in zijn werk was het portretteren van een wat kwetsbare maar toch vrolijke mens die zich staande houdt in een wereld van geometrie, iets wat hij verbeeldde in een heel eigen combinatie van magie en humor. Deze typering geldt zowel zijn werk uit de jaren zestig als dat van twee, drie decennia later. Hij bouwde een consistent oeuvre dat in een monografie uit 1993 door Pierre Janssen wordt gekenschetst als dat van een verhalenverteller.

Binnen de monumentale kunst beheerste Ylstra meerdere technieken waaronder muurschilderkunst, intarsia, keramiek en mozaïek. Een veelzijdig talent, schreef J. de Groot, voormalig directeur van het Dordrechts Museum in de catalogus bij zijn tentoonstelling in 1985. Vooral Ylstra's monumentale kunstwerken uit de jaren zestig zijn van buitengewone kwaliteit en exemplarisch voor de tijdgeest: een gestileerd en optimistisch wereldbeeld. De verwijzing naar de dan opkomende science fiction en ruimtevaart zoals hier is echter vrij uniek, zeker in de voor Ylstra zo kenmerkende stijl van fragiliteit. Bovendien valt de uitgesproken grafische lijnvoering van het ontwerp op, een bijna cartooneske stijl, met duidelijke invloeden van druktechnieken en beeldculturen die het stadsleven ook toen al bepaalden.

Op 13 maart 2013 zou Bouke Ylstra tachtig jaar zijn geworden. Diezelfde dag om 15.00 uur opent een tentoonstelling in de onlangs opgerichte Galerie Bouke Ylstra, Sint Jorisweg 9 te Dordrecht, waar niet eerder getoond werk van de kunstenaar wordt geëxposeerd.

Galerie Bouke Ylstra, email: ylstra@dds.nl

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!