donderdag 9 juli 2020

Alles over Dordrecht

Woonzorg Nederland erkent dat huiszetting achteraf niet goed was

7 februari 2013 (door Hans Huisman)

DORDRECHT – Woonzorg Nederland erkent, achteraf, dat een ouder echtpaar niet op straat gezet had moeten worden bij min tien in januari. Wel geeft woonzorg in een persverklaring aan, dat niet licht is gehandeld voordat het echtpaar met een huurachterstand de deur werd gewezen. Het echtpaar bracht het daarna via Ad De Dordtenaar in de publiciteit. Inmiddels zijn er ook namens het CDA Kamervragen gesteld over de gang van zaken. De gemeente Dordrecht zet nadrukkelijk in op preventie, dus wordt altijd getracht dreigende daklooosheid via andere wegen te voorkomen.

Antwoorden op vragen huisuitzetting Watersteijn Dordrecht
 
Wat was de overweging van Woonzorg Nederland om in een zeer koude week bewoners uit huis te zetten? Want in zo’n situatie wordt de uitzetting opgeschort?

Het is nooit een goed moment om bewoners uit huis te zetten. Achteraf hadden we deze beslissing op dat moment niet moeten nemen, maar deze uitzetting is niet van het ene op het andere moment gekomen. Het was al geruime tijd aan de gang. Een dag voor de uithuiszetting was de bewonersconsulent bij hen langsgegaan. Zij gaven te kennen dat zij onderdak hadden geregeld. Maar op de dag zelf bleek dat niet zo te zijn. Toen was de uithuiszetting al in gang gezet. Zodra een uithuiszetting uit handen is gegeven aan de deurwaarder kun je dat niet zomaar terugdraaien. Wij en de gerechtsdeurwaarder hebben hen wel geadviseerd tot welke instanties zij zich moesten wenden. Wij wisten niet dat de heer de Jong ook zwakbegaafd was.

Hoe heeft de betalingsachterstand zo op kunnen lopen?

De heer de Jong beloofde telkens de huur te betalen, maar dat gebeurde niet. Zij hadden een automatisch incasso maar als er niet voldoende geld op de rekening staat wordt het geld gestorneerd.
Er zijn brieven naar hen gestuurd met het verzoek de achterstallige huur te betalen. De bewonersconsulent is bij hen langs geweest. Als de betaling toch uitblijft dan maken wij er melding van bij de gerechtsdeurwaarder en wordt de uithuiszetting in gang gezet. Ook een sociaal beheerder die wij voor Watersteijn hadden ingehuurd heeft contact gehad met de familie de Jong, maar zij accepteerden geen hulp. De bewonersconsulent heeft een betalingsregeling voorgesteld maar dat werd niet geaccepteerd.

Had Woonzorg Nederland hen niet op een andere manier kunnen helpen – omdat zij kwetsbaar zijn?

Wij wisten niet dat zij kwetsbaar waren. Aan het uiterlijk van meneer is niet te zien dat hij een verstandelijke beperking heeft. Zodra wij merken dat de huur geruime tijd niet is betaald worden er niet alleen brieven gestuurd maar gaat de bewonersconsulent langs om bewoners er nog eens extra op te wijzen dat er een betalingsachterstand is. Wij verwijzen hen dan naar de hulpverlenende instanties. De familie de Jong wilde geen hulp.

Bovendien was er wel een slaapplek geregeld bij Grijs genoegen maar daar is door familie de Jong geen gebruik van gemaakt.

Lees meer over:

CDA woonzorg watersteijn
Deel dit bericht met je vrienden!