Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

Drechtraad stemt in met 'Het Plaatje'

7 februari 2013

DRECHTSEDEN - De Drechtraad heeft in de vergadering van 5 februari j.l. besloten het project Het Plaatje toe te voegen aan de orderportefeuille van de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden.

Het is nu aan het onlangs opgerichte investment committee van ROM-D Capital om te beoordelen of de regionale ontwikkelingsmaatschappij daadwerkelijk met het project aan de slag gaat. Het Plaatje, momenteel een opslagterrein aan de Beneden Merwede, moet worden getransformeerd tot een maritiem cluster en plaats gaan bieden aan een scheepswerf en aanverwante bedrijven. Over met name de financiering van het project is lang
gediscussieerd. ROM-D Capital is de beoogde kapitaalverschaffer. Van de totale ontwikkelingskosten van bijna 11 miljoen euro wordt een aanzienlijk deel gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland. En ook de Drechtsteden dragen financieel bij.

Portefeuillehouder ROM-D, Richard Korteland: “De ROM-D legt nu eerst de business case voor aan het investment comité en hoopt de nog voor de zomer te beginnen met de herontwikkeling van het terrein. Als het bestemmingsplan definitief is goedgekeurd, kan het project direct na de zomer daadwerkelijk in uitvoering worden genomen. Het project past uitstekend binnen de ambitie van de Drechtsteden om Maritieme Topregio te zijn.

Lees meer over:

drechtraad rom-d
Deel dit bericht met je vrienden!