Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

CDA-kamerleden stellen vragen over op straat zetten ouder echtpaar in Dordrecht

6 februari 2013

DORDRECHT -  Twee kamerleden van de Tweede Kamerfractie van het CDA hebben aan twee ministers vragen gesteld over een ouder echtpaar dat bij min kou op straat werd gezet. Ze haken in op twee artikelen in dagblad AD De Dordtenaar van de hand van Karlijn van Houwelingen. De vragenstellers vragen de ministers te bevorderen dat onder de regie van gemeenten wordt samengewerkt om huiszettingen - waarbij sociale zaken  spelen - te vcoorkomen.

Door de inzet van wethouder Harry Wagemakers (Beter voor Dordt), met steun van het Platform dak- en thuislozen, bestaat er een aangescherpt protocol dreigende dakloosheid. Als dat speelt, seinen organisaties, waaronder woningbouwcorperaties, de GGD in. Zo is er preventief beleid mogelijk. Volgens het Platform kost elke ontruiming rond de 15.000 euro, omdat dan van alles moet worden geregeld. Het is dus beter om de zogeheten preventieve keten gesloten te krijgen.

Vragen van de leden Van Toorenburg en Knops (beiden CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister voor Wonen en Rijksdienst

 

  1. Hebt u kennisgenomen van het artikel ‘Verstandelijk beperkt echtpaar in de vrieskou’? (1)
  2. Is het bericht juist, dat een ouder echtpaar met beperkte verstandelijke vermogens in Dordrecht op 22 januari jl. door Woonzorg Nederland zonder pardon uit een seniorenflat is gezet vanwege een huurachterstand?
  3. Deelt u de opvatting, dat in situaties als deze geen huisuitzetting dient plaats te vinden zonder dat er een hulpverlener wordt ingeschakeld, omdat het voorkómen van huisuitzettingen beter en goedkoper is dan mensen weer van de straat halen?
  4. Hoe verhoudt de gang van zaken zich tot de regierol van de GGD volgens de samenwerkingsovereenkomst preventie huisuitzettingen, die de gemeente Dordrecht op 12 december 2011 met de Sociale Dienst Drechtsteden, de GGD en vijf woningcorporaties heeft gesloten?
  5. Deelt u de overtuiging, dat het sluiten van de (preventieve) keten noodzakelijk is in verband met een goed, sociaal beleid van alle partners in het maatschappelijk middenveld?
  6. Bent u bereid te bevorderen, dat gemeenten als ‘eerste overheid’ het initiatief nemen tot samenwerking om in situaties als deze huisuitzettingen te voorkomen?

 

(1) AD De Dordtenaar, 30 januari 2013

 

Deel dit bericht met je vrienden!