Saturday 18 September 2021

Alles over Dordrecht

De Buitenwacht Dordrecht op weg naar een zinvol perspectief in 2013

3 februari 2013

DORDRECHT -  Na een moeilijk, lastig laatste kwartaal, ook gelet op het geld, straalt het het bijzondere centrum DE BUITENWACHT een nieuw elan uit. Voorzitter Riet Duykers brengt dat onder woorden in de nieuwsbrief van het centrum aan de Bosboom Toussaintstraat.  ,,In vele opzichten was 2012 een bewogen jaar. 2013 is een spannend jaar en in een beleidsplan hebben we onder het motto “op weg naar een zinvol perspectief” lijnen uitgezet, aldus de voorzitter. Zo komt er een Buitenwacht-beraad over de missie van het centrum dat in de loop van de tijd vaak hoog bezoek kreeg als voorbeeld project met landelijke uitstraling. Daarom was Koningin Beatrix ook de bekendste bezoekster. Ook haar zoon, de prins van Oranje, heeft de Buitenwacht eens bezocht.

De voorzitter legt het geloof in de nieuwe visie  op de volgende wijze uit:
Wat betekent zinvol perspectief:
•          Terug naar de kern van De Buitenwacht: een vrijwilligersorganisatie die met behulp van lichte beroepsmatige ondersteuning steun biedt aan de meest kwetsbare mensen in de samenleving
•          Samenwerken en bondgenoten zoeken B.V. met Yulius, Stichting MEE, Platform dak- en thuislozen, diaconaal netwerk, Raad van kerken, Aafje, Raadslieden werk,Letswinkel, Stichting 50plusdrechtsteden. Wij bieden de faciliteiten, de vrijwilligers en de organisaties kunnen ons professioneel ondersteunen
•          Vindplaats voor en van vrijwilligers waar men elkaar kan ontmoeten. Uit die ontmoetingen kunnen allerlei ideeën komen en kunnen activiteiten/projecten plaatsvinden waardoor vrijwilligers weer meer perspectief kunnen krijgen
•          Met minder meer doen: efficiënte organisatie, keuzes maken waar we ons op focussen, vastleggen samenwerkingsafspraken met partners en inkomsten verhuur verhogen
Kijkende naar de afgelopen twee maanden zie ik dat er een aantal organisaties De Buitenwacht weer opzoeken en met ons willen samenwerken.
Door de samenwerking met 50PlusDrechtsteden wordt kennis en ervaring van 50Plussers in De Buitenwacht gebracht die een meerwaarde is en de 50Plussers krijgen de gelegenheid hun kennis en ervaring uptodate te houden

Mijlpalen voor 2013:

  • Het stadsdebat op 20 maart dat in De Buitenwacht wordt gehouden en waar armoede het thema is en wat door De Buitenwacht wordt georganiseerd. Aantal organisaties hebben aangegeven hieraan mee te willen doen: WMO Adviesraad, FNV lokaal, platform dak- en thuislozen, netwerken van Oud Krispijn.
  • Buitenwachtberaad : fundamentele discussie over de missie en visie met bestuur en externe organisaties waarin er een bespiegeling van de verworvenheden van De Buitenwacht in het licht van actuele ontwikkelingen plaats gaat vinden.
  • Starten van een tweede groep vrouwen voor de AKA-opleiding
  • Dertig jaar bestaan van De Buitenwacht

Het wordt een spannend jaar waar we met zijn allen: medewerkers, vrijwilligers en bestuur hard moeten werken om dat zinvol perspectief te bieden, dit doen we niet alleen maar samen met Stichting Vrienden van De Buitenwacht. samenwerkende partners, bondgenoten, gemeente Dordrecht en fondsen.
Ik wens iedereen een goed, gezond en perspectiefvol 2013.

Namens het bestuur,
Riet Duykers

 

(De Buitenwacht zit in Krispijn, maar richt zich nadrukkelijk niet alleen op de eigen. Het gebouw heette vroeger de Zuiderkerk en daarna de Johanneskerk. De Buitenwacht zorgt voor een ingrijpende verbouwing waardoor het pand twee verdiepingen kreeg. In het verleden werd de Buitenwacht gesticht door drie theologen met hun vrouwen om zo vanuit een solidaire houding en werken in een fabrieken van onderaf iets op te bouwen. Alleen Gerrit Jan van der Kolm, die op de Buitenwacht promoveerde, woont nog in Dordrecht. Jan Hylkema werd in Zweeloo predikant en zal in de zomer van 2013 daar afzwaaien. Leendert Verzijden ging als pastoraal medewerker in Den Haag verder).

 

Deel dit bericht met je vrienden!