Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Alleen met voorstelling in Energiehuis 6 april aandacht voor 150 jaar afschaffing slavernij

3 februari 2013

DORDRECHT – In tegenstelling tot honderd jaar geleden zijn er in onze stad nog geen activiteiten bekend om rond 1 juli te herdenken dat het 150 jaar geleden is, dat de slavernij werd afgeschaft. Alleen Kunstmin zorgt in het Energiehuis op zaterdag 6 april voor een voorstelling, die Dordrecht laat kennis maken met hoe Dordrecht en Nederland, door hun banden met de West, zijn verbonden met het onderwerp slavernij.

Kunstmin meldt daarover: ,,In 2013 is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft in Suriname en de Nederlandse Antillen. 1 juli 2013 wordt een historisch moment waar Nederland uitgebreid bij stil zal staan. Het NiNsee en Krater Theater grijpen dit aan en ontwikkelen het theaterproject Rebelse vrouwen.”

Tijdens een historische avond in het Dordrechts Museum (6 december 2012) werd nog een pleidooi gehouden om als Dordtse gemeenschap net als in 1913 te herdenken. Daarvoor werden ook organisaties op het gebied van migrantenkerken en andere instellingen benaderd. Dat heeft volgens de initiatiefnemer niet tot een beweging geleid.  ,,Ik heb een aantal pogingen - ook telefonisch - ondernomen om de Antilliaans-Arubaanse gemeenschap te benaderen, maar het is (nog) niet gelukt. Van de voorganger van De Deur heb ik een e-mail ontvangen: "Allereerst hartelijk dank voor uw uitgebreide bericht. U schrijft inderdaad over een gevoelig onderwerp. Tijdens ons bezoek aan de Nederlandse Antillen hebben we zelf e.e.a. bekeken en onderzocht en het heeft zeker onze aandacht. Binnen de kerkelijke gemeente besteden we van tijd tot tijd aandacht aan dit onderwerp, temeer omdat het goed is om te 'gedenken'. Op onze wijze willen we dit dan ook graag organiseren."

Het is stil gebleven. Daarom wijst Kunstmin in de persoon van Susan Duwel op de voorstelling in het Energiehuis van 6 april. Dat zou ook het beginpunt kunnen zijn om nog als Dordrecht erbij stil te staan. Dat past in de voorstelling:

,,Aanleiding voor de voorstelling is een onderzoek van het NiNsee (Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) naar het verzet van vrouwen tijdens de slavernijperiode. Op welke manier verweerden ze zich tegen onderdrukking en uitbuiting? Rebelse vrouwen werpt een nieuwe blik op dat verleden en laat zien hoe vindingrijk vrouwen waren om zich staande te houden in onmogelijke omstandigheden. Tegelijkertijd vraagt de voorstelling aandacht voor een vorm van moderne slavernij, de gedwongen prostitutie. Persoonlijke verhalen van slaven op de plantages worden verweven met de situatie van een moderne Afrikaanse vrouw die als slachtoffer van mensenhandel in de prostitutie werkt.

De Nigeriaanse Oninse wordt onverwacht geconfronteerd met drie vrouwen op haar bed. Drie nieuwsgierige vrouwen die onder de indruk zijn van Oninses mooie spullen en haar het hemd van het lijf vragen. De vrouwen, die vroeger slavinnen op de plantages waren, blijken geesten uit het verleden die op komen draven als er ergens een sisa (zuster) in de problemen zit. Ze vertellen Oninse hun persoonlijke verhalen. De drie vrouwen zijn inmiddels gespecialiseerd in het oplossen van problemen met mannen. Hun voorstel om van Oninses pooier af te komen is daarom simpel: moord!

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!