Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

Dakloos echtpaar met sociale indicatie tijdelijk weer onderdak

3 februari 2013

DORDRECHT –  De preventie om te voorkomen dat mensen het huis worden uitgezet, die (tijdelijk) het onvermogen hebben om de regie over hun leven te hebben, is niet honderd procent sluitend.  Journalist Karlijn van Houwelingen van AD De Dordtenaar schreef over een echtpaar dat door woonzorg Nederland uit hun huis was gezet na een huurschuld.

Het echtpaar kwam op straat - bij min tien -  Het paar hoorde  tot de  groep die de regie over het eigen leven (tijdelijk) kwijt was.  Een andere weg was dus de Dordtse afspraak, maar volgens Woonzorg Nederland was de organisatie daarmee niet bekend.

Mede dankzij MEE  is het toch gelukt om eindelijk het echtpaar  in een beschermde omgeving te laten wonen in afwachting tot een definitieve huisvesting met zorg, zo meldt AD De Dordtenaar.

Woonzorg Nederland liet - zonder excuus - in de krant weten alles volgens de eigen regels te hebben afgewikkeld en niet te weten van een in Dordrecht afgesproken protocol dreigende huisvesting.

De GGD krijgt op basis van die afspraak een melding als (sociale) verhuurders of anderen vaststellen dat mensen niet meer aan hun verplichtingen voldoen. Het platform voor dak- en thuislozen in Dordrecht heeft meermalen naar buiten gebracht dat huiszettingen zonder eenh sociaal moment niet meer van deze tijd zijn. Het kost volgens deskundigen soms ook 15.000 euro om mensen te helpen aan een nieuw dak boven hun hoofd, inclusief huisinrichting, als is ontruimd.

Ook wethouder Harry Wethouders zet zich in  voor preventie., Hij heeft al enkele keren een convenant afgesproken met instellingen. Wagemakers scherpte de regels aan, nadat hij in het verleden bij het Leger des Heils had gesproken met bejaarden (vrouw 80 en man 69) die met een huurschuld door een sociale instelling op straat waren gezet.

De GGD geeft in het laatst verschenen eigen jaarverslag ook aan hoe de laatste jaren is gesproken over preventie en hoe het is doorontwikkeld:  

Het eerste protocol had voornamelijk betrekking op het voorkomen van ontruiming van gezinnen met kinderen. Gedurende het jaar 2011 is echter aangegeven dat er behoefte bestaat tot het uitbreiden van dit protocol tot samenwerkingsafspraken “preventie huisuitzettingen”. Het nieuwe protocol dient afspraken te omschrijven welke ertoe moeten leiden dat geen enkel huishouden in de regio nog zal worden ontruimd op huurschuld/overlast.

Dit alles in het kader van de visie dat voorkomen dient te worden dat mensen dak- en thuisloos raken als gevolg van een tijdelijk onvermogen om regie op het

leven te behouden. In dit kader zijn afspraken gemaakt met de corporaties en Advies en Schuldbemiddeling van de Sociale Dienst Drechtsteden welke in het verlengde liggen van de voorliggende afspraken in kader van het DDG protocol. Corporaties melden huishoudens aan welke op financiële gronden, in combinatie met andere problematiek, dreigen hun huisvesting te verliezen.

Afspraak is dat al deze meldingen worden ingebracht in de zorgnetwerken.

5.2. Trends

Binnen de aanpak van de problematiek rondom Dreigend Dakloze Gezinnen zien we steeds meer een financieel probleem als grondslag voor de huurschulden.

Het betreft onder andere mensen die als ZZP-er aan de slag zijn gegaan en nu geen werk meer kunnen vinden voor hun eigen bedrijf in de bouw.

Problemen ontstaan dan in het verwerven van een uitkering en de tijdsduur die hieraan verbonden is. Veel cliënten zijn uiteindelijk wel te bewegen tot het maken van eigen afspraken met corporaties of deurwaarders.

5.3. Conclusie

In de afgelopen drie jaar zijn de resultaten van de uitvoering van het protocol

Dreigend Dakloze Gezinnen naar tevredenheid verlopen. Dit resulteert voor 2012 in een nieuw convenant en afspraken om de specifieke doelgroep (gezinnen met kinderen onder de achttien jaar) te laten vervallen en samenwerkingsafspraken te formuleren voor preventie op huisuitzettingen voor de komende jaren.

Op 01-01-2012 starten de werkzaamheden in kader van preventie huisuitzettingen. Deze dossiers zullen worden besproken in de Lokale Zorgnetwerken, waarbij de coördinator van het betreffende zorgnetwerk de regie voert over uitvoering van de samenwerkingsafspraken.

Ondanks deze afspraken was een echtpaar, die bij min tien op straat kwam te staan, dus toch nieuws dankzij woonzorg Nederland.

Op de eigen website wil woonzorg Nederland zich laten kennen als een sociale instelling. De tekst luidt:

Missie
Woonzorg Nederland biedt comfortabele woonruimte, een hoogwaardig aanbod van diensten en zorg en uitstekende service aan senioren en mensen met een beperking. We kijken niet alleen naar de woning, maar ook naar de woonomgeving. We willen onze klanten de mogelijkheid bieden om optimaal deel te nemen aan de samenleving.

De hoofddoelen van Woonzorg Nederland zijn:
• Continue verbetering van de klantgerichtheid en de klanttevredenheid
• Goede huisvesting voor onze klanten met oog voor duurzaamheid en financiële stabiliteit
• Partnership met andere organisaties om te komen tot goede diensten en dienstverlening voor onze klanten.

Visie
Mensen willen zelf kunnen bepalen wat er in hun leven gebeurt, ook als ze ouder worden of een beperking hebben. Zelf de regie houden over het eigen leven is belangrijk. Woonzorg Nederland biedt senioren en mensen met een beperking een woning en woonomgeving die hen daarbij helpt.

Wij hebben hierbij speciale aandacht voor mensen met een smalle beurs. Bijna al onze woningen hebben een sociale huur. We bieden een passende combinatie van woning, diensten en zorg voor mensen met diverse leefstijlen.

Op buurtniveau zorgen we voor innovatieve, duurzame en flexibele voorzieningen voor wonen, werken, dienstverlening, ontmoeting en recreatie. Deze voorzieningen stimuleren de leefbaarheid, burgerschap en betrokkenheid bij de samenleving. Waar nodig werken we hiervoor samen met andere partijen.

Kernwaarden
Woonzorg Nederland werkt vanuit een duidelijk motief: Ruimte voor zorgeloos wonen. Dat ervaart onze klant in passende woningen met zorg en diensten op maat, maar ook in gastvrijheid en het feit dat we de klant serieus nemen. We verwachten van onze medewerkers dat ze servicegericht, ondernemend en resultaatgericht zijn. Onze managers geven leiding met passie, vertrouwen en aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers.

Samenwerking met partners
Woonzorg Nederland werkt samen met gemeente, welzijnsorganisaties en diverse zorgaanbieders om een samenhangend pakket te bieden van wonen, diensten en zorg. Een aanbod dat is afgestemd op de wensen van onze klanten en hun financiële mogelijkheden. Zodat klanten in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven en hun eigen keuzes maken.

Overigens werkt Woonzorg Nederland lokaal samen, zo blijkt uit bericht op internet (website Dordrecht):

Woonzorg Nederland werkt in complex Watersteyn samen met zorginstelling ‘Aafje Thuiszorg’ aan het bieden van goed wonen en gepaste zorg. Wanneer u meer zorg nodig zou gaan krijgen kunt u langer thuis blijven wonen omdat ‘Aafje Thuiszorg’ u in Watersteyn 24-uurs zorg kan bieden. Hiervoor is een zorgpost ingericht in het complex.

 

Deel dit bericht met je vrienden!