Monday 20 September 2021

Alles over Dordrecht

Dordrecht verkent kansen windenergie

1 februari 2013

DORDRECHT -  Het gemeentebestuur van Dordrecht gaat de komende maanden een verkenning doen naar de kansen voor windenergie. Burgemeester en wethouders willen samen met de gemeenteraad de discussie hierover aangaan. Windenergie kan volgens het college een belangrijke bijdrage leveren om de ambities die Dordrecht heeft op het gebied van energie uit duurzame bronnen een impuls te geven.

Het college wil in overleg met de gemeenteraad een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden van de door de provincie Zuid-Holland benoemde potentiële ontwikkellocaties binnen Dordrecht: Westelijke Dordtse Oever inclusief Krabbegors en de oostzijde van de A16 en de Merwedezone. In het onderzoek worden ook de mogelijkheden van wind op zee meegenomen. Op basis van het onderzoeksrapport wil het college voor de zomer in overleg met de raad het windbeleid actualiseren en uitspraken doen over de (on)wenselijkheid van de realisatie van windenergie op de ontwikkellocaties.

Duurzame bronnen
B&W zien drie belangrijke kansen voor windenergie: op het terrein van duurzaamheid, economie en samenwerkingsvormen. Windenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de gemeentelijke doelstelling om in 2015 3% van de energie afkomstig te laten zijn uit duurzame bronnen. De vier windmolens op Dordtse Kil IV, waar op dit moment een omgevingsvergunningsaanvraag voor loopt, (Kilwind BV) kunnen die doelstelling voor meer dan de helft realiseren (54% van 3%). Daarnaast vormt de komst van windenergie een zichtbare investering in vergroening van Dordrecht.

Rendement

In economisch opzicht liggen er kansen voor de stad met windenergie geld te verdienen. Eén windmolen levert een rendement op van ongeveer 8% per jaar op geïnvesteerd vermogen. Ook met externe financiering blijft de opbrengst aantrekkelijk. Gelet op de vertraging in afzet van bedrijfsterreinen vanwege de economische situatie kan wind dus een bijdrage leveren in de ontwikkel- en realisatiekosten.

Samenwerkingsvormen

In sociaal opzicht biedt windenergie kansen om burgerparticipatie en publiek-private samenwerking op het eiland van Dordrecht te stimuleren. Dit past bij de open bestuursstijl en vernieuwende samenwerkingsvormen die belangrijk zijn voor het college om resultaten te realiseren. Burgers en/of ondernemers kunnen bijvoorbeeld samen eigenaar worden van een windmolen of participeren in de investering (bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie), op die manier eigen energie opwekken. De ECD (Energie Coöperatie Dordrecht) kan daarin ondersteunen wat betreft vraagbundeling en organisatievorm.

Wethouder Harry Wagemakers (Duurzaamheid): “De discussie over de wenselijkheid van windmolens op het eiland van Dordrecht is actueel. Ons huidige beleid stamt uit 2005. Om onze doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 te halen is het met de huidige technieken waarschijnlijk zelfs onmisbaar om windenergie in te zetten als duurzame energiebron. Daar zijn meerdere mogelijkheden voor. Ik wil proberen voor de zomer duidelijk te hebben welke richting we in Dordrecht op willen met windenergie.”

Deel dit bericht met je vrienden!