zaterdag 29 januari 2022

Alles over Dordrecht

Afvalmanagement belangrijk tijdens bezoek aan Bamenda, Kameroen

14 januari 2013

DORDRECHT -  Afvalmanagement en ondersteuning bedrijven belangrijk tijdens bezoek Dordrecht aan Bamenda, Kameroen.

Bamenda en Dordrecht hebben in de afgelopen jaren verschillende bezoeken gebracht over en weer. Er zijn al vele initiatieven gestart in Bamenda om de bevolking te helpen bij de inrichting van de stad, het onderwijs en de zorg. Verschillende Dordtse bewoners en  ondernemers zijn daar de drijvende kracht achter. In 2011 heeft de gemeente Gorinchem aangegeven dat men inhoudelijk en financieel in de relatie met Bamenda wil participeren. 
 
Afvalmanagement grote wens van Bamenda 
Tijdens het komende bezoek zal HVC deels een eigen programma volgen. Bamenda wil graag beter, constructiever en veiliger omgaan met het afval. Tijdens verschillende bezoeken aan Nederland heeft men een goed beeld gekregen van het afvalmanagement in ons land. HVC heeft aangeboden in Bamenda een adviesrol te vervullen ten behoeve van de verder invulling van het “Waste Management”. 
 
Ondersteuning aan startende bedrijven 
Cateringbedrijf Loffelijk zal tijdens het bezoek met burgemeester Brok en mevrouw Ruisch aandacht geven aan startende ondernemers en bezien welke bedrijven eventueel voor een micro-krediet in aanmerking komen. De heer Warmerdam wil hiervoor € 1000, - investeren zijn bedrijf. Dordt Onderneemt heeft besloten dit bedrag te verdubbelen.
 
Het bezoek is voor de heer Warmerdam vooral bedoeld om zich een beeld te vormen van alle initiatieven die al lopen. Met name om te bezien waar in de toekomst behoefte aan is. 
 
Tot slot zullen burgemeester Brok en mevrouw Ruisch samen met het lokale bestuur van  Bamenda, gesprekken voeren met verschillende ministers over de situatie van de stad Bamenda binnen Kameroen. Kameroen is overwegend Franstalig en Bamenda ligt in een van de weinige provincies die overwegend Engelstalig is. Het is niet gemakkelijk om de achterstandssituatie te bespreken met het landelijk bestuur. Het bestuur van Bamenda heeft daarom gevraagd of burgemeester Brok de eerste besprekingen hiertoe kan leiden. 
 

Lees meer over:

HVC afvalmanagement
Deel dit bericht met je vrienden!