maandag 8 maart 2021

Alles over Dordrecht

Participatie in Dordrecht: bewoners beslissen

10 januari 2013

DORDRECHT - Veel gemeenten hebben participatieprojecten waarin bewoners meedenken. Dordrecht gaat een stap verder. Dordtenaren beslissen relatief vaak over projecten, zo blijkt uit onderzoek. “Het is ons plan,” aldus een bewoner.

Bewonersparticipatie staat al jaren hoog op de agenda in Dordrecht. Zo stelden bewoners in 2009 zelf hun wijkbegroting samen. Ook de interactieve wijkaanpak Oud-Krispijn Vernieuwt (2000-2013) krijgt landelijk veel aandacht. De laatste twee jaar heeft Dordrecht onder de noemer Bewoners aan Zet een verdiepingsslag gemaakt: inzet op co-creatie, samenspraak en meebeslissen.
 
Meebeslissen 
Uitgangspunt is het meer overlaten aan bewoners waar het de eigen omgeving betreft en een beroep doen op hun kennis, expertise en medeverantwoordelijkheid. Onderzoek laat zien dat dat resultaat oplevert. Bewoners zijn positief over de projecten en geven aan zich meer betrokken te voelen.
Ook afgezet tegen andere gemeenten scoort Dordrecht op punten goed. Uit de Benchmark burgerparticipatie blijkt dat Dordtenaren relatief vaak meebeslissen over projecten. Een rol die in de participatiepraktijken van andere gemeenten juist weinig voorkomt. 
 
In de praktijk: aan de slag
Hoe werkt dat in de praktijk? Uit de wijk Stadspolders kwamen signalen binnen van bewoners over parkeerproblemen. Bewoners van twee ‘erven’ gingen zelf aan de slag om hier oplossingen voor te bedenken, waarbij betrokkken ambtenaren adviseerden. In een aftrapbijeenkomst is een bewonerswerkgroep gevormd. Na diverse schouwrondes en gesprekken met buren hebben zij het precieze probleem in kaart gebracht en mogelijke oplossingen bedacht. Die werden verwerkt in een ontwerp. De werkgroep presenteerde hun ontwerp aan de buren en ging met hen in gesprek: welke afwegingen hebben we gemaakt? Waar kiezen we voor groen, waar voor steen? Kunt u zich hierin vinden? Dat leidde tot mooie gesprekken, tot nieuwe inzichten en aanpassingen in het ontwerp.
 
In de praktijk: beslissen
Het definitieve ontwerp is in stemming gebracht. Alle bewoners van 18 jaar en ouder* konden met een persoonlijke stemcode via het web voor of tegen de wijzigingen stemmen. Bij beslissen is het belangrijk dat iedereen deelneemt of de kans daartoe krijgt, ook de bewoners die niet actief hebben deelgenomen aan het participatieproces. Door de persoonlijke stemcodes is dit gewaarborgd.
Bij weging van de stemmen is rekening gehouden met het individuele belang van direct omwonenden van een wijziging en het algemene belang van de andere buurtbewoners. Veruit de meeste voorstellen werden positief ontvangen. De opkomst van de stemming was hoog: respectievelijk 48 en 46%. In beide erven zijn uiteindelijk zo’n 30 extra parkeerplaatsen gecreëerd. De aanpak wordt nu in een derde buurt toegepast.
 
Aanmoediging
Bewoners ervaren het als zeer prettig dat hun expertise wordt gebruikt: zij kennen de straat/buurt het beste. “Het is ons plan”, aldus een bewoner. Uit evaluatiegesprekken blijkt dat de Bewoners aan Zet-aanpak de samenhang van de buurt positief heeft beïnvloed.
De gemeentelijke rol in deze projecten verandert. Die wordt meer faciliterend, ondersteunend bij de uitwerking en kaderstellend, in de vorm van budgetten en bestemmingsplannen. Twee jaar Bewoners aan Zet zijn voor de gemeente Dordrecht geen eindpunt, maar vooral een inspiratie en aanmoediging voor de toekomst. Het is steeds meer een manier van werken.
 

Lees meer over:

Stadspolders parkeerproblemen
Deel dit bericht met je vrienden!