zaterdag 27 november 2021

Alles over Dordrecht

Verwarrende borden afvalinzameling

8 januari 2013

DORDRECHT - Enige dagen geleden stelde de fractie Beter Voor Dordt vragen over de problemen met de afvalkalender en de daaraan verbonden diensten van afvalinzamelbedrijf HVC. 

Beter Voor Dordt heeft aanvullende vragen die ook verband houden met communicatie over afvalinzameling, het betreft een concrete situatie aan de Kinkelenburg in Sterrenburg. 

Jacqueline van Dongen (BVD) legt uit: "Sinds 1 januari 2012 is hier de ophaaldag gewijzigd van vrijdag naar woensdag. Gezien de hoge parkeerdruk in deze buurt worden een aantal parkeerplaatsen alleen op de vaste ophaaldag vrijgehouden voor het plaatsen van de huisvuilcontainers. Een bordje bij de parkeerplaatsen geeft de ophaaldag aan, deze dag niet parkeren dus (zie foto). Na een jaar staat er echter nog steeds een verkeerde ophaaldag op de borden, waardoor het regelmatig voorkomt dat met name bezoekers hier geparkeerd staan op woensdag. Volgens de borden mag dat immers alleen niet op vrijdag. 
 
De meeste bewoners weten wel dat de ophaaldag is gewijzigd en zij op woensdag op deze plekken niet kunnen parkeren, maar nu er nog geen afvalkalender is en de dag op het bordje niet klopt wordt het wel erg verwarrend. 
 
In mei 2012 liet de gemeente weten bezig te zijn met ‘het proces om te komen tot aanpassing van de bebording’. Er zou een inventarisatie van aan te passen borden zijn uitgevoerd, overleg met politie en toezicht en er zou sprake zijn van een verkeersbesluit. 
 
Wat er hier voor de bewoners gewoon moet gebeuren is de dag van ‘vrijdag’ vervangen door ‘woensdag’. Blijkbaar is dat ingewikkelder dan we allemaal denken. Het staat HVC volgens de gemeente vrij de ophaaldag aan te passen als dat in hun bedrijfsvoering en efficiëntie beter uitkomt. Het verbaast BVD dat echter ruim een jaar na de wijziging nog steeds niets is aangepast. Moet HVC dat verzorgen, kan dat pas na een opdracht van de gemeente? 
 
De parkeerplekken zijn nu regelmatig een mix van auto’s en containers. In de brief van mei 2012 laat de gemeente weten dat er een besluit moet worden genomen en alles ruim voor de zomervakantie af te ronden. 
 
Beter Voor Dordt is van mening dat er kan worden besloten de borden aan te passen of een andere aanduiding te plaatsen, maar een besluit om de verkeerde borden te laten hangen lijkt ons uitgesloten", aldus Jacqueline van Dongen.
 
Deel dit bericht met je vrienden!