Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Groen Links vindt koude, kale garagebox als postdepot  voor Post  NL in Dordrecht ongewenst'
20dec 2012

Groen Links vindt koude, kale garagebox als postdepot voor Post NL in Dordrecht ongewenst

DORDRECHT – De gemeenteraadsfractie van GroenLinks vindt dat de gemeente Dordrecht een einde moet maken aan de ongewenste situatie van een koude, kale garagebox als depot voor postbestellers van Post NL Varkenmarkt 68 heeft geen licht en geen WC en is het vertrekpunt voor de postbestelling, zes dagen in de week, in de binnenstad.

Fractievoorzitter Mary Ruisch heeft vragen voorgelegd aan wethouder Piet H. Sleeking, het college van burgemeester en wethouders en de raadsleden geinformeerd.

Groen Links Dordrecht schrijft over de garagebox als plek om de post op te halen. Mogelijk heeft u hiervan reeds kennis genomen nav. het bericht op de nieuwssite Dordrecht.net onder de kop:

“Postbestellers binnenstad Dordrecht beginnen in koude, kale garagebox Varkenmarkt 68”.

Mijn fractie is zich terdege bewust dat wij ons als raad(sleden) niet mengen in personeelsaangelegenheden van enig bedrijf. Onze vragen  worden ingegeven door onze zorg omtrent de werknemers van TNT omdat o.i. deze bedrijfsruimte op geen enkele wijze voldoet aan de eisen die anno 2012 hieraan mogen worden gesteld. Bovendien krijgen wij graag helderheid over het,  al dan niet, legale  gebruik van de garagebox als bedrijfsruimte .

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van het gebruik van de genoemde garagebox als werkruimte voor de postbestellers
  2. Bent u ervan op de hoogte dat deze ruimte op geen enkele wijze voldoet aan de minimale voorzieningen waaraan een bedrijfsruimte moet voldoen, waaronder oa. verwarming en goede verlichting
  3. Is voor het in gebruik nemen van deze garage als bedrijfsruimte een vergunning aangevraagd en verleend
  4. Past de functie, bedrijfsruimte, binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan

Graag vernemen wij van u wat u eraan kan doen/gaat doen om aan deze, naar onze mening, ongewenste situatie een einde te maken.

Namens de fractie van GroenLinks,

Mary Ruisch, fractievoorzitter

Zie ook:
Postbestellers binnenstad Dordrecht beginnen in koude, kale garagebox Varkenmarkt 68 (di, 18 dec 2012)


Deel dit bericht met je vrienden!