Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Nieuw contract huishoudelijke ondersteuning in de Drechtsteden'
13dec 2012

Nieuw contract huishoudelijke ondersteuning in de Drechtsteden

DRECHTSTEDEN - De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) heeft een overeenkomst voor huishoudelijke ondersteuning gesloten met zestien zorgaanbieders in de Drechtsteden. De huishoudelijke ondersteuning wordt vanaf 1 januari 2013 anders geregeld en daarom is er een nieuw contract afgesloten. Samen met de zorgaanbieders heeft de Sociale Dienst Drechtsteden bedacht hoe de huishoudelijke ondersteuning anders kan worden aangeboden. Ook zijn gezamenlijk prijsafspraken gemaakt. Voortaan gaan we uit van het resultaat, een schoon en leefbaar huis, in plaats van het
aantal uren hulp. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar de eigen mogelijkheden van mensen en die van hun sociale netwerk. In totaal bieden zestien zorgaanbieders uit de Drechtsteden de huishoudelijke ondersteuning in de nieuwe vorm aan vanaf 1 januari 2013.

Unieke manier
“We zijn trots op het resultaat”, zegt Alex Buchinhoren van de Sociale Dienst Drechtsteden. “Door de manier waarop we dit traject hebben doorlopen is de uiteindelijke uitkomst in goed overleg met de aanbieders tot stand gekomen. Het gaat landelijk gezien om een zeer innovatieve aanpak. Diverse andere gemeenten hebben zich al gemeld met de vraag of wij hen willen informeren over de manier waarop we de huishoudelijke ondersteuning binnen de Drechtsteden organiseren.”

De meeste huidige zorgaanbieders hebben de overeenkomst ondertekend. Daardoor kunnen klanten zoveel mogelijk bij hun zorgaanbieder blijven. Door met aanbieders afspraken te maken over het resultaat in plaats van de uren, wordt de ondersteuning efficiënter en meer op maat
ingezet. De verwachting is dat hierdoor het gemiddeld aantal uren per klant daalt waardoor we beter in staat zijn de groeiende vraag op te vangen. Verder hebben we samen met de zorgaanbieders goede en zorgvuldige kwaliteitsafspraken gemaakt. En doordat in principe iedere zorgaanbieder mee kan doen blijft de werkgelegenheid bij zorgaanbieders zoveel mogelijk op peil. Dit in tegenstelling tot een aanbesteding waarbij op basis van prijs de opdracht gegund wordt en anderen dus worden uitgesloten.

Zestien zorgaanbieders
De zestien zorgaanbieders waarmee de Sociale Dienst Drechtsteden de overeenkomst heeft ondertekend zijn Aafje, Agathos Thuiszorg, Bonniers Zorg, Protestante Zorggroep Crabbehoff, Curadomi thuiszorg, Van den Dool Zorg & Begeleiding, Internos Katholieke Stichting Thuiszorg, De Merwelanden, PrivaZorg Alblasserwaard en Drechtsteden, Rivas Zorggroep, RST Zorgverleners, Swinhove Groep, Thuiszorg Service Nederland B.V., Tzorg, Stichting Waardeburgh en Stichting de Wielborgh. Mogelijk dat dit aantal nog wordt uitgebreid met nieuwe aanbieders die ook huishoudelijke ondersteuning gaan bieden onder de afgesproken voorwaarden.

Bestaande klanten
Alle mensen die nu al huishoudelijke ondersteuning krijgen ontvangen een informatiebrief van de Sociale Dienst Drechtsteden. Daarnaast gaat de Sociale Dienst Drechtsteden met hen persoonlijk in gesprek om uit leggen wat er gaat veranderen. Tussen 1 januari 2013 en eind oktober 2013
worden daarvoor aan huis afspraken gemaakt. Tot die tijd blijven de bestaande afspraken voor huishoudelijke ondersteuning staan.Deel dit bericht met je vrienden!