zondag 5 december 2021

Alles over Dordrecht

Licht waar het moet, donker waar het kan

13 december 2012

DORDRECHT - Dordrecht kiest voor duurzame en veilige verlichting

De gemeente Dordrecht kan zo’n 17 procent besparen op de elektriciteitsrekening voor de openbare verlichting. Dat kan door apparatuur te vervangen (met name voorschakelapparaten) en door de openbare verlichting langs doorgaande wegen in de nachtelijke uren te dimmen. Het college van Dordrecht heeft de voorkeur voor een scenario waarin duurzaamheid en veiligheid voldoende aandacht krijgen, onder het motto ‘Licht waar het moet, donker waar het kan’. Dat is dan ook de naam van de nota Openbare Verlichting 2014-2023. De nota gaat nu de inspraak in, daarna zal de gemeenteraad er een besluit over nemen.
 
Besparing 
In Dordrecht is de openbare verlichting de afgelopen jaren al flink verbeterd. Er zijn energiebesparende maatregelen genomen en tegelijkertijd is het verlichtingsniveau verbeterd. In 2003 voldeed 61 procent van de straatverlichting aan de landelijke richtlijnen, nu is dat 87 procent. Het college wil dit percentage verder verhogen tot 98 procent, maar het kan ook zijn dat de gemeenteraad volgend jaar kiest voor  een bezuiniging op dit onderdeel. De extra investeringen voor het  vervangen en verplaatsen van lichtmasten kan worden betaald uit de besparing op energiekosten.
 
Duurder 
De sector Stadbeheer heeft ook andere scenario’s uitgewerkt, waaronder één waarin de energiebesparing sneller wordt behaald en één met vervanging door led-verlichting. Beide opties zijn wel duurder voor de gemeente. Ook heeft Stadsbeheer gekeken naar uitbreiding van de sfeerverlichting in de binnenstad. 
In Dordrecht zijn  ruim 24.000 lampen in beheer voor de openbare verlichting.  Dordrecht kiest er voor recreatieve voet- en fietspaden niet te verlichten, tenzij ze een belangrijke functie hebben voor woon-werkverkeer. Buiten de bebouwde kom verlicht de gemeente in principe alleen gevaarlijke kruispunten en fietspaden voor woon-werkverkeer.
 
Regionale samenwerking 
De gemeenten Alblasserdam en Sliedrecht hebben al afgesproken voortaan het beheer van de openbare verlichting uit te laten voeren door Stadsbeheer Dordrecht, in 2013 komt Zwijndrecht daar mogelijk nog bij. 
 
Deel dit bericht met je vrienden!