zondag 5 december 2021

Alles over Dordrecht

PvdA wil onderzoek naar OZB variant bij ondernemersfonds

11 december 2012 (door Hans Huisman)

DORDRECHT - Al lange tijd wordt er met enige regelmaat gesproken over het oprichten van een Ondernemersfonds. De PvdA fractie heeft zich daar in de vorige periode ook actief mee beziggehouden.

Jan Lagendijk legt uit: "Wwe hebben diverse gesprekken met ondernemers gevoerd en een drukbezochte bijeenkomst georganiseerd in het Stadhuis. Het doel van onze inzet was om ondernemers zelf meer invloed en zeggenschap te geven op de kwaliteit van hun eigen winkel/bedrijfsomgeving. Om zodoende de uitstraling van winkel/bedrijventerreinen en de concurrentiekracht van Dordrecht te vergroten. De stad en de ondernemers profiteren hiervan. En zeker in deze tijd is een gezamenlijke inzet van ondernemers buitengewoon wenselijk om de uitstraling en economische kracht van Dordrecht te vergroten.

Nu komt het college met voorstellen om een Ondernemersfonds op te richten op basis van een Reclamebelasting.
Tijdens de Hoorzitting van de Gemeenteraad met ondernemers kwamen er talloze vragen naarvoren, en ook kritiek. Kern van deze vragen en kritiek was de onduidelijkheid over de positie van met name de kleinere ondernemers en winkelstraten, over het beheer van het fonds en over wie nu eigenlijk daadwerkelijk invloed heeft.

De PvdA fractie voelt zich extra betrokken bij deze discussie en heeft haar collega PvdA-fracties geraadpleegd in Amersfoort en Utrecht.
In Amersfoort wordt namelijk al gewerkt op basis van een Reclamebelasting. Maar wij begrepen dat deze vorm als oneerlijk wordt ervaren door ondernemers, omdat kleine en grote ondernemers in de praktijk vaak een even hoge heffing betalen. Daarnaast zijn de kosten van controle (omdat het op basis gaat van reclame-uitingen) hoog, zodat er minder budget overblijft voor de ondernemers zelf.

In Utrecht (en in meerdere steden) heeft men het systeem van een opslag op de OZB-waarde van winkel/bedrijfspanden (niet woningen). Naar wij vernemen vinden ondernemers dit een betere en eerlijkere regeling. Ieder gebied heeft een eigen trekkingsrecht evenredig aan de financiële inbreng.

De PvdA vindt dat - voordat wij goed kunnen oordelen of een Ondernemersfonds ook geschikt is voor Dordrecht – er meer duidelijkheid moet komen over de verschillende systemen. Wij stellen dan ook voor om het systeem van een percentage van de OZB-waarde van niet-woonpanden te bestemmen voor een Ondernemersfonds en waarbij ondernemers zelf bepalen waar het geld naar toe gaat – te betrekken bij nader onderzoek en bij de verdere uitwerking van de voorstellen.

Daarnaast pleiten wij voor een actieve inbreng van ondernemers bij dit onderzoek. Wat willen de ondernemers en wat kan een Ondernemersfonds voor hen betekenen. Een Ondernemersfonds kan alleen functioneren als er voldoende draagvlak is bij Ondernemers.

Pas als alle relevante informatie op tafel ligt, kan de gemeenteraad een goed besluit nemen", aldus Jan Lagendijk.

Lees meer over:

PvdA ondernemersfonds
Deel dit bericht met je vrienden!