zondag 28 november 2021

Alles over Dordrecht

Vereniging van eigenaren Sterrenburg 1 na veertig jaar opgeheven

4 december 2012

DORDRECHT – De vereniging van eigenaren van woningen in Sterrenburg 1 in Dordrecht is na veertig jaar opgeheven.  Voorzitter Leen Struijk en secretaris Rema Fransen moesten vaststellen dat de belangstelling voor de belangenbehartiging via de vereniging te gering was geworden. De laatste ledenvergadering was het daarmee unaniem eens, alhoewel er nog dertig leden kwamen om de zwanenzang mee te maken.

De vereniging heeft wel een actieve historie achter de rug en streed in de jaren zeventig van de vorige eeuw tegen de wijkverwarming voor ,,iedereen”, die voor veel overlast zorgde: de warmte kon vaak niet worden geleverd. Daarom konden de bewoners uiteindelijk overschakelen op een eigen CV.

De  vereniging was ook gesprekspartner van de gemeente, toen de erfgoedgrond kon worden omgezet voor eigen grond. De bouw op erfpacht van de eerste koopwoningen in Sterrenburg 1 was nog een keuze van het gemeentebestuur waarin de PvdA dominant was.

Grond moest toen in eigendom van de gemeenschap blijven. Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw was dat een heikel punt en in 1982 wist het CDA daarmee een tweede wethouder binnen te halen. De partij steunde de  PvdA in de erfpachtpolitiek. De VVD werd toen net niet aan de kant geschoven, maar de VVD leider Nico Maas was dat niet vergeten.Hij ging in 1986 op de uitnodiging van de toenmalige PvdA leider en wethouder Nico Lamers in om samen een dagelijks bestuur van Dordrecht te vormen.  Het CDA viel toen buiten boord. Dat overkwam overigens de PvdA voor de eerste keer in 2010 toen Beter voor Dordt (BVD) de  verkiezingen met Piet Sleeking als boegbeeld  won.

Deel dit bericht met je vrienden!