Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Fractie WEK stelt kritische vragen over de Nieuwe Dordtse Biesbosch'
03dec 2012

Fractie WEK stelt kritische vragen over de Nieuwe Dordtse Biesbosch

DORDRECHT - Recent is het bestemmingsplan over de Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB) door de gemeenteraad goedgekeurd.

De belangrijke beweegredenen waren:
1. Het eventueel mislopen van subsidies (en daarbij behorende financiële dekking voor het plan) en
2. Het verbeteren van de waterkwaliteit van het eiland, met name Sterrenburg. Die zou namelijk slecht zijn.

Naar aanleiding van het debat heeft de Dordtse gemeentefractie WEK recentelijk artikel 40 vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders (B&W): zie www.wekdordrecht.nl.
Artikel 40 biedt raadsleden de mogelijkheid om B&W vragen te stellen over actuele onderwerpen, zoals de Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Diana Kensenhuis legt uit:"Het project Nieuwe Dordtse Biesbosch mag zich in toenemende mate verheugen in een grote bestuurlijke en publieke belangstelling. Het afgelopen raadsdebat en de daaraan voorafgaande reacties en zienswijzen op het bestemmingsplan lieten dat duidelijk zien. Het is ook een heel belangrijke zaak. Er is een indicatieve 45 miljoen reeds besteed en er is nog een kleine 30 miljoen te gaan. Na een stevige discussie is de raad akkoord gegaan met de plannen. Belangrijke argumenten voor het plan zijn onder andere het realiseren van een grote recreatieplas, een noord-zuid passage voor flora en fauna en het verbeteren van de waterkwaliteit. De plannen hebben ook een stevige impact in het Dordtse Polderlandschap. Veel agrariërs zullen moeten worden uitgekocht. Tevens moeten aanzienlijke afgravingen plaatsvinden en er moeten een aantal flinke infrastructurele ingrepen in het landschap worden gerealiseerd.

De discussie heeft een hoog technisch gehalte, maar raakt uiteindelijk elke Dordtse burger die hart heeft voor het eiland. Wij zijn ondanks alle antwoorden vanuit B&W niet overtuigd en heeft nu ook schriftelijk om opheldering gevraagd over een aantal zaken. WEK wil met name weten hoeveel geld er nu feitelijk tot op heden is besteed en waar deze bestedingen naar toe zijn gegaan, aangezien een deugdelijke financiële afrekening ontbreekt.
Verder heeft WEK op basis van een eerdere rapportage van het project vragen gesteld over het fenomeen 'waterkwaliteit'. WEK wil graag verwijzen naar de Dienst Landelijk Gebied (DLG) Rapportage 'Ecohydrologisch onderzoek Nieuwe Dordtse Biesbosch van 23 april 2009', onder verantwoordelijkheid van de huidige projectmanager Marc Janssen. Dit rapport is niet meegenomen in de besluitvorming. Juist in dit rapport wordt de waterkwaliteit als goed, in casu voldoende, beschouwd. In die zin lijken er discrepanties te zijn tussen de informatie zoals verstrekt tijdens het raadsdebat en het bewuste rapport van DLG uit 2009.

De vraagstelling is extra pikant, gegeven het feit dat de Nieuwe Dordtse Biesbosch onderdeel vormt van de portefeuille van Beter voor Dordt, een partij die juist mede op basis van behoud van het Dordtse polderlandschap door de Dordtenaren verkozen is.
Op donderdag 6 december aanstaande is er een eerste informatieavond voor direct omwonenden en belanghebbenden, waar de wethouder een toelichting zal geven op hetgeen er allemaal staat te gebeuren", aldus Diana Kensenhuis.Deel dit bericht met je vrienden!