Monday 20 September 2021

Alles over Dordrecht

Boek over twintig predikantsvrouwen van Martha Beuckens uit Dordrecht

27 november 2012

DORDRECHT - Martha Beuckens - Vries uit Dordrecht, echtgenote van dominee Klaas Beuckens, presenteert op 6 december haar boek over predikantsvrouwen in Amersfoort.' Ze is maatschappelijk altijd naast het werk van haar man altijd actief actief en had ook een politieke loopbaan binnen het CDA.

nformatie van de theologische uitgeverij Narratio in Gorinchem verschijnt:

Uit de schaduw, in het licht
20 predikantsvrouwen in de 20e eeuw

van Martha Beuckens-Vries

Uit de schaduw, in het licht gaat over Dit Wielenga, Marie Jeanne de Vrijer, Jo Ader en zeventien andere predikantsvrouwen in de twintigste eeuw. Domineesvrouwen waren in de eerste helft van de twintigste eeuw actief in de gemeente van hun echtgenoot. Ze betekenden veel voor de lokale gemeenschap. Maar ze leefden ook vaak in de schaduw van hun echtgenoot, de dominee die een centrale plaats innam in de kerk.

Zij moet er voor zorgen dat het huiselijk leven in de pastorie voorbeeldig zij, dat eenvoudige gastvrijheid haar huis aantrekkelijk male voor grooten en kleinen zonder onderscheid van rang en stand, zij heeft een deel van het armen- en krankenbezoek voor haar rekening te nemen, zonder zich te veel op de voorgrond te stellen, zij moet de leiding op zich nemen van inwendige zending en philantropie, jongedochtervereeniging, Zondagsschool en dergelijke en bij dat alles toezien dat zij geen inbreuk make op het prestige van haar echtgenoot door zich te bemoeien met gemeentezaken die buiten haar ressort vallen. Nog een zwaardere taak: haar man moed inspreken, tot kalmte brengen en sterken bij een schaduw van twijfel…’ Zo omschreef ds. W. Klercq de rol van de predikantsvrouw eind negentiende, begin twintigste eeuw.

 

In Uit de schaduw, in het licht worden twintig domineesvrouwen uit de hele twintigste eeuw uit de schaduw in het licht gezet. Ze worden belicht tegen het decor van de tijd waarin ze leefden. Met de komst van de vrouwelijke predikant wordt de domineesvrouw – soms – een man, ook een predikantsman komt aan het woord. Het boek begint met een aanloop in de negentiende en een uitloop in de huidige eeuw. Ontwikkelingen in de positie, rollen en spiritualiteit van de predikantsvrouwen worden zichtbaar gemaakt. Het boek is bedoeld als een eerbetoon aan deze vrouwen.

Door onder meer de emancipatie vrouwen en de afnemende invloed  van kerk en godsdienst veranderde de samenleving ingrijpend. Welke mogelijkheden bood dit predikantsvrouwen? Wat betekende dit voor hun positie, hun rollen en hun spiritualiteit? Voor de eerste helft  van de  twintigste eeuw is  gebruik gemaakt van schriftelijke bronnen en egodocumenten, zoals  op schrift gestelde herinneringen en belevenissen van een domineese, krantenrubrieken over de predikantsvrouw, dagboeken, brieven, anekdotische columns  en levensbeschrijvingen. Voor de recentere periodes zijn interviews gehouden met partners van predikanten.

In de nabeschouwing  reflecteert Martha Beuckens op de betekenis van de ontwikkelingen en  wijst zij op een inspirerende suggestie voor de organisatie van het werk van predikanten. Het boek is een must voor geïnteresseerden in kerk, samenleving en vrouwengeschiedenis.

Auteur van het boek is dr Martha Beuckens-Vries, gezinssocioloog en geïnteresseerd in de ontwikkelingen van gezinnen, relaties en vrouwen. Zij was werkzaam op het terrein van gender en maatschappelijke ontwikkeling. Ze voelt zich nauw betrokken bij kerk en godsdienst en is zelf predikantsvrouw.

De presentatie van het boek heeft plaats op 6 december 2012 in de Bergkerk te Amersfoort, Dr. Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort, van 14.00-16.00 uur. U kunt zich aanmelden bij: presentatie@uitdeschaduwinhetlicht.nl

 

Martha Beuckens-Vries
Uit de schaduw, in het licht. 20 predikantsvrouwen in de 20e eeuw

ISBN nr 978 90 5263 8393
€ 12,50

 

Het boek is verkrijgbaar bij de uitgeverij Narratio. Email: info@narratio.nl


 


 

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!