Friday 17 September 2021

Alles over Dordrecht

,,Toenemende parkeerdruk Sterrenburg 1 leidt tot invoer van blauwe kaart in mei 2013"

21 november 2012

DORDRECHT -  De parkeerdruk in Sterrenburg, zeker rond Oudendijk, Kapteynweg, Galileilaan, neemt toe.

Tijdens een avond met bewoners in Sterrenburg werden de parkeerproblemen geinventariseerd, die groeien over de Oudendijk richting Sterrenburg door toenemende activiteiten rond het centraal ziekenhuis in Dordrecht en nieuwe (bedrijfs) activiteiten. Tijdens de avond werd aangegeven dat er een onderzoek loopt naar de invoering van een parkeerkaart in Sterrenburg vanaf mei 2013.

De info op de avond had als tekst:

Personeel van het ziekenhuis kan op dit moment al voor iets meer dan  1,- euro per dag gebruikmaken van de parkeergarage. Niet helemaal gratis, maar een meer dan acceptabel bedrag. Enkele andere bedrijven op het Gezondheidspark bieden geen gereduceerd tarief voor hun personeel. De omvang van dit knelpunt wordt door bewoners en gemeente geschat op 100 auto’s. Met deze bedrijven is de Gemeente in gesprek. Daarbij is uitgangspunt te zoeken naar een acceptabel tarief, zonder dat de inwoners van Dordrecht deze bedrijven sponsoren via de gemeentelijke belastingen. Daarnaast vormen de scholen in het gebied veel parkeeroverlast. Overleg met de schoolleiding heeft hiervoor geen oplossingen aangedragen.

Voorbereid in een werkgroep met 30 bewoners wordt binnenkort aan de hele buurt  voorgesteld in de omgeving Kapteynweg en Sitterstraat een blauwe zone in te voeren, met een ontheffing voor de bewoners. Rekeninghoudend met processen van besluitvorming en de mogelijkheden voor inspraak kan de blauwe zone rond mei 2013 uitgevoerd worden.

-Er is en blijft een parkeerprobleem als gevolg van o.a : mensen met een garage zetten de auto toch voor de deur (en gebruiken de garage als opslagplaats), er worden bedrijfsauto’s in de wijk geparkeerd, er zijn ‘langparkeerders”, sommigen niet uit het gebied.

- Parkeren bij het ziekenhuis kan alleen betaald, ook voor het personeel. Gevolg is dat het terrein behoorlijk leeg blijft en dat de omliggende straten vol staan met auto’s van het ziekenhuispersoneel. Oplossing : personeel parkeert gratis. Dit moet de Gemeente mogelijk maken.

-De parkeerdruk in de wijken kan bespreekbaar worden gemaakt door bijv. eens een paar weken te tellen hoeveel bedrijfsauto’s er staan, c.q foto’s te maken van  ongewenste situaties. Aan de hand daarvan kan een discussie starten.

Er is echter geen wettelijk kader om bedrijfsauto’s uit een wijk te weren. De APV laat toe dat alle auto korter dan 6meter en lager dan 2,4 meter op openbare parkeerplaatsen mogen staan. Bedrijfsauto’s zijn ook niet allemaal als zodanig herkenbaar. Is de leaseauto van de directeur niet ook een bedrijfsauto?

-Er zouden speelplekken voor de kleinste kinderen moeten komen dicht bij huis. De speelplekken voor de oudere jongeren kunnen best wat verder weg worden gesitueerd, Dat vermindert ook d overlast van de bewoners.

Tot zover het verslag.

 

Deel dit bericht met je vrienden!