Monday 20 September 2021

Alles over Dordrecht

Wereldvrouwendag op 8 maart 2013 krijgt steun van gemeenteraad Dordrecht

15 november 2012

DORDRECHT -  De gemeenteraad van Dordrecht heeft in meerderheid, met alleen de stemmen van Beter voor Dordt (BVD) en het CDA tegen, besloten om activiteiten rond en op internationale vrouwendag 2013 mogelijk te maken. Emancipatie draagt bij aan een democratischer samenleving is een argument in een motie.

De fractie WEK en de VVD gaven steun aan de motie van PvdA, GroenLinks, ChristenUnie SGP en D66.

 

Namens de vrouwen in de gemeenteraad is Mary Ruisch (fractievoorzitter GroenLinks) betrokken bij het overleg om wereld vrouwen dag in Dordrecht op een nieuwe wijze op de kaart te zetten.  Zij ontdekte dat de subsidie - die vroeger voor vrouwenemanciptatie was bedoeld - in de begroting was geschrapt.  Zijh trok in de dagen voor de behandeling van de gemeentebegroting met succes bij de collega raadsleden aan de bel.

Wereld vrouwendag in Dordrecht heeft een eigen (inter) nationale betekenis en zal tevens een prollog zijn voor het Top Naeff festival rond 20 april. Schrtijfster Top was de eerste vrouw die in 1953 ereburgeres werd van Dordrecht.

 

 

MOTIE INTERNATIONALE VROUWENDAG 2013

 

De Gemeenteraad van Dordrecht in vergadering bijeen op 13 en 14 november 2012, ter behandeling van de begroting 2013,

 

Constateert dat:

- jaarlijks in veel landen op  8 maart Internationale vrouwendag wordt gevierd

- dat ook in Nederland deze dag in vele plaatsen wordt aangegrepen om specifiek voor vrouwen, in het kader van emancipatie en ontmoeting, op die dag meerdere aktiviteiten te organiseren

- ook in Dordrecht, sinds 2006 internationale vrouwendag (weer) wordt gevierd 

- in het huidige beleid geen van de wethouders emancipatie expliciet als aandachtsveld  in haar/zijn portefeuille heeft

- het in vorige collegeperiodes opgenomen budget voor de aktiviteiten ikv  8 maart en voor de emancipatieprijs niet meer beschikbaar is

Overweegt dat:

- de aandacht voor de emancipatie van vrouwen en mannen bijdraagt aan een democratische samenleving

- ook in Dordrecht op het gebied van emancipatie nog terrein te winnen is   

- naast de inzet van veel vrouwen een beperkt budget om deze dag te organiseren onontbeerlijk is

Draagt het  college op:

Ten behoeve van de viering van 8 maart 2013 een budget van € 4800,- ter beschikking te stellen .

De financiële dekking wordt gezocht binnen het budget maatschappelijke ondersteuning

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

GroenLinks

PvdA

CU/SGP

D66

VSP

 

Toelichting van Mary Ruisch op wenselijke aandacht voor wereld vrouwen dag met steun van de gemeenteraad:

“Sterke mensen” zijn ook geemancipeerde mensen, mannen en vrouwen. Jaarlijks wordt wereldwijd 8 maart gevierd, onder de titel “Internationale vrouwendag”. Veel aktiviteiten worden dan georganiseerd waarbij wordt teruggekeken wat de strijd van vrouwen voor gelijke rechten door de jaren heeft opgeleverd maar ook wordt gekeken wat er in deze tijd nog beter kan. Ook in de huidige samenleving is de gelijkheid van mannen en vrouwen niet vanzelfsprekend. Bij voorbeeld de beloning van vrouwen en mannen voor hetzelfde werk, is vaak nog niet gelijk.  In de top van organisaties en bedrijven is er nog steeds een ondervertegenwoordiging van vrouwen. Helaas komt geweld in huis nog veelvuldig voor en dit geweld neemt toe  in tijden van crises, vrouwen en kinderen zijn hiervan meestal de dupe. In oorlogssituaties wordt massale verkrachting van meisjes en vrouwen veelvuldig ingezet als (min of meer vanzelfsprekend) onderdeel van de strijd. 

Daarom willen diverse organisaties in Dordrecht op 8 maart Internationale vrouwendag vieren, een dag waarop de positie van de vrouw uit alle lagen van de bevolking, vrouwen over de hele wereld, centraal staat. Vrouwen, met een diversiteit aan levensbeschouwingen, Nederlandse en migrantenvrouwen. Vrouwen in landen waar heel andere leefomstandigheden gelden.

Omdat in Dordrecht geen portefeuille emancipatie meer bestaat, wordt hieraan geen expliciete aandacht meer besteed en is het bescheiden budget dat hiervoor beschikbaar was geruisloos verdwenen. Veel van het werk om zo’n dag te organiseren wordt onbetaald gedaan door een groep vrouwen, zeer divers van achtergrond, maar enig basisbudget is onontbeerlijk. Ik dien daarom een motie in waarin ik de raad verzoek om € 4800,- beschikbaar te stellen tbv. de organisatie van Internationale vrouwendag, 8 maart 2013.

Deel dit bericht met je vrienden!