Friday 24 September 2021

Alles over Dordrecht

Lean & Green Logistic Award voor de Drechtsteden

9 november 2012

DORDRECHT - Regionaal portefeuillehouder duurzame mobiliteit, Sjoerd J. Veerman nam op donderdag 8 november de Lean & Green Logistic Award voor de Drechtsteden in ontvangst. Drechtsteden is de eerste regio die een Award ontvangt.

Tijdens het congres The Next Connektion te Rijswijk reikte de heer Nico Anten heeft, directeur van Connekt, 16 Lean and Green Stars, 86 Lean and Green Logistics Awards en de eerste drie Lean and Green Personal Mobility Awards uit.

Drechtsteden
Duurzaamheid is een speerpunt in het beleid van de Drechtsteden. De ambities zijn hoog. De verduurzaming van mobiliteit levert een belangrijke bijdrage aan de  doelstelling om in vijf jaar tijd 20% minder CO2 uit te stoten. Drechtsteden willen samen met de bedrijven in de regio  bijdragen aan leefbaarheid voor deze en volgende generaties.

Koplopers
Met de nieuwe Award en Star Winners heeft het Lean and Green programma de doelstelling die het ministerie van Infrastructuur en Milieu in
2008 aan Connekt  meegaf bereikt: 250 koplopers , die zich aan de doelstelling van minimaal 20% minder CO² reductie in vijf jaar tijd. Het Lean and Green netwerk telt inmiddels 294 koplopers. 110 bedrijven die hun besparingen via de Lean and Green monitoring registreren hebben
gezamenlijk inmiddels een totale reductie van 18,2 % gerealiseerd, ca. 169.104 CO².

Agenda duurzame mobiliteit
In de carrouselvergadering tijdens Drechtstedendinsdag van 6 november stonden alle fracties positief tegenover de agenda Duurzame mobiliteit van de regio. Op 4 december wordt de agenda ter vaststelling voorgelegd aan de Drechtraad. Doel is in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven de uitstoot van schadelijke stoffen en de overlast van verkeer te verminderen. Later deze maand wordt daarom een intentieovereenkomst ondertekend met EVO en TLN, twee koepelorganisaties in de transportsector

Portefeuillehouder Veerman: “ De verbeteringen moeten kort gezegd worden bereikt door minder en schonere kilometers, onder meer door bundeling van goederen en een hogere beladingsgraad en door bereikbaarheid en veiligheid te verbeteren voor vrachtverkeer. Op de agenda duurzame mobiliteit staan ook zaken als hybride stadsbussen, elektrisch rijden, walstroom, oplaadpunten voor elektrisch varen en verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark.”
 

Deel dit bericht met je vrienden!