Friday 17 September 2021

Alles over Dordrecht

NL Alert van start

9 november 2012

RECHTSTEDEN - Sinds 8 november krijgt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de beschikking over NL-Alert. Voor de introductie is ook een grote landelijk publiekscampagne gestart. 

NL-Alert is een nieuw, extra middel van de overheid om mensen in geval van acute nood te bereiken met een bericht via de mobiele telefoon. 
Bij een (dreigende) ramp of noodsituatie wordt iedereen in de directe omgeving via de mobiele telefoon met een tekstbericht geïnformeerd over de situatie. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat men op dat moment het beste kan doen. NL-Alert wordt aanvullend ingezet op bestaande middelen, zoals de sirene, Twitter, websites en Burgernet, om zo meer mensen sneller en beter te kunnen waarschuwen. 
 
Hoe werkt NL-Alert?
NL-Alert werkt op basis van gsm-zendmasten (cell broadcast). Hiermee is het mogelijk om tekstberichten uit te zenden naar alle mobiele telefoons in een bepaald gebied. 
De werking is vergelijkbaar met een radiosignaal. In geval van een acute noodsituatie stelt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een bericht op en geeft aan voor welk gebied de waarschuwing geldt. De meldkamer zendt het bericht uit naar de antennes in het bedreigde gebied. Het bericht bereikt mobiele telefoons binnen enkele seconden. 
 
Wanneer NL-Alert?
Een NL-Alert bericht wordt verstuurd als er sprake is van acute levensbedreigende situaties of ander onheil. NL-Alert is een gratis dienst. Men hoeft zich er niet voor aan te melden of op te abonneren. Maar men kan wel controleren of uw mobiel of smartphone ingesteld kan worden. Uw telefoonnummer is niet bekend bij de overheid en kan niet worden opgeslagen. 
 
Kan elke telefoon NL-Alert ontvangen?
Nog niet alle telefoontoestellen zijn geschikt om NL-Alert te ontvangen. 
Naar verwachting zal dit de komende jaren verbeteren. Nieuw verkochte mobiele telefoons zijn steeds vaker al standaard ingesteld voor ontvangst van NL-Alert. Op de speciale instelhulp http://instelhulp.nlalert.nl kunt u bekijken of uw eigen mobiele telefoon NL-Alert ondersteunt en hoe u het toestel, als dat kan, moet instellen om de berichten wel te kunnen ontvangen. Kijk ook op de website van de Veiligheidstregio, www.vrzhz.nl. Daar staan ook links naar enkele handige video’s. 
 
Geen NL Alert, dan Burgernet?
Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een vermist kind, een Burgernetactie op. Burgernet kan ook worden ingezet om te waarschuwen bij een acute dreiging van een ramp of crisis. Deelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon, een tekstbericht per SMS of een e-mail. Voor Burgernet is aanmelding wel noodzakelijk (zie www.burgernet.nl). 
 
Andere middelen Andere waarschuwingsmiddelen die kunnen worden ingezet bij een ramp of crisis zijn onder meer: de calamiteitenzender Radio Rijnmond (93.4 FM), Twitter (van gemeente of Veiligheidsregio), websites (van gemeente, veiligheidsregio of www.crisis.nl) en de zogenaamde tickertape op TV Rijnmond (tekst die door beeldscherm loopt).
 

Lees meer over:

burgernet nl alert
Deel dit bericht met je vrienden!