Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Huisvesting arbeidsmigranten op orde

1 november 2012

DORDRECHT - Dordrecht heeft de situatie rond de huisvesting van arbeidsmigranten zoals Polen op orde. Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders in de eindrapportage van de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten. Het aantal illegale en overlastgevende situaties is afgenomen, in de stad zijn er voldoende mogelijkheden om aan de vraag naar tijdelijke huisvesting te voldoen, de regelgeving is op orde. Daarmee is de leefbaarheid in de buurten en de huisvesting voor arbeidsmigranten verbeterd. Blijvende aandacht is nodig, zeker met het oog op het openstellen van de arbeidsmarkt voor Bulgaren en Roemenen in 2014.


In 2010 besloot het college tot het instellen van een Taskforce om de problemen rond de huisvesting van arbeidsmigranten aan te pakken. De veelal illegale kamerverhuur leidde tot soms onverantwoorde en onveilige situaties voor de arbeidsmigranten zelf en tot overlast voor de omwonenden. Bij de aanpak koos het college voor twee sporen: aan de ene kant goede huisvesting voor de arbeidsmigranten, onder meer door de behoefte in kaart te brengen en door goede afspraken met woningcorporaties. Aan de andere kant de aanpak van de illegale kamerverhuur en overlastgevende situaties.

 

Woningcorporaties

Op beide terreinen is de aanpak succesvol gebleken. Er is meer inzicht in de doelgroep: zo is duidelijk dat minder dan de helft van de arbeidsmigranten die hier wonen ook in de regio werkt, en dat een deel van de arbeidsmigranten zich hier ook echt vestigt met het gezin. Er is behoefte aan goede, legale huisvesting voor ongeveer 900 tijdelijke werknemers. Nu al bieden uitzendbureaus aan 730 tijdelijke werknemers huisvesting, waarvan iets meer dan de helft bij corporaties. In de 170 nog benodigde plaatsen kunnen de corporaties voorzien, met name in woningen die vrijkomen bij sloop en renovatie. Daarnaast denkt Woonbron aan een tweede Short Stay Facility, waarvoor arbeidsmigranten één van de doelgroepen zijn. Onder voorwaarden is Dordrecht bereid mee te werken aan een grootschalige voorziening.

 

Controles

De aanpak van de illegale bewoning en overlastgevende panden loopt enerzijds via regelgeving (zoals een maximum aantal kamerverhuurpanden per straat), anderzijds via goede controles en handhaving. Deze strenge aanpak heeft er toe geleid dat verschillende uitzendbureaus uit Dordrecht zijn verdwenen. Het aantal illegale situaties is structureel afgenomen. Controles blijven noodzakelijk, ook op panden met vergunning voor kamerverhuur, omdat ook daar nog regelmatig regels worden overtreden. De aanpak heeft er ook toe geleid dat er minder klachten over kamerverhuurpanden binnenkomen. Bij nieuwe meldingen wordt veel sneller actie ondernomen.

 

Resultaten

,,We mogen trots zijn op deze resultaten, de leefbaarheid is echt verbeterd”, aldus wethouder Piet Sleeking. ,,Maar we moeten nu niet achterover leunen. Controle en handhaving blijft nodig, maar we kunnen de speciale Taskforce opheffen. We zullen met gemeenten in de regio en de aangrenzende regio’s Rijnmond en West-Brabant samenwerken en kennis delen om te voorkomen dat malafide organisaties van gemeente naar gemeente hoppen.  En we moeten alert zijn op de instroom van nieuwe groepen Europeanen.”

Lees meer over:

de taskforce
Deel dit bericht met je vrienden!