dinsdag 28 september 2021

Alles over Dordrecht

Max van Pelt Stichting opgericht

30 augustus 2012

DORDRECHT - Sinds augustus 2012 is de Max van Pelt stichting actief in Dordrecht en omgeving. De doelstelling van de Max van Pelt stichting is het publiceren over verzetsmensen en -groepen in de regio Dordrecht in en na de Tweede Wereldoorlog. Dit wil de stichting bereiken door het doen van onderzoek en geven van voorlichting over de rol van het verzet tijdens en na de bezetting . Ook stelt de stichting zich het rehabiliteren van enkele verzetsmensen ten doel en het rehabiliteren van Max van Pelt in het bijzonder.  Tevens pleit de stichting voor een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de gang van zaken in het Dordtse verzet in en na de Tweede wereldoorlog.

De al bestaande documentatiegroep Bureau J.O.T. (Juist op Tijd) gaat verder als onderzoeksafdeling van de Max van Pelt stichting. Bureau J.O.T. werd aanvankelijk in 1944 opgericht door de gedecoreerde verzetsman Marcus “Max” van Pelt om inlichtingen in te winnen omtrent onbetrouwbare elementen voor zover zij waren binnengedrongen in het verzet en de Binnenlandse Strijdkrachten. Als eerbetoon aan de ten onrechte belasterde verzetsman van Pelt besloten de oprichters van de documentatiegroep in 2010 de naam Bureau J.O.T te voeren. Bureau J.O.T. bestaat uit meerdere medewerkers, met onder andere een historische en recherche achtergrond. De onderzoeksactiviteiten van Bureau JOT en de vele verzoeken om inlichtingen van geďnteresseerden en nabestaanden resulteerden uiteindelijk in de oprichting van de Max van Pelt stichting.  De Max van Pelt stichting maakt gebruik van de website van Bureau J.O.T. www.verzetinenomdordrecht.nl.

Het hoofddoel van de website is bekendheid te geven aan de Dordtse verzetsgroepen en verzetsmensen die tijdens de Duitse bezetting actief waren.  Ook zal er aandacht besteed worden aan de nasleep van de oorlogsjaren.

Lopende het onderzoek zullen er regelmatig nieuwe feiten op de website verschijnen en zo nodig wordt de bestaande tekst uitgebreid of aangepast. De stichting hoopt in de toekomst een zo compleet mogelijk beeld te geven van wat zich heeft afgespeeld in deze periode met betrekking tot het verzet in en om Dordrecht.  Diverse nabestaanden van verzetsmensen en oorlogsslachtoffers hebben zich al in de Max van Pelt stichting verenigd.

De Max van Pelt stichting krijgt geen overheidssubsidie en is zodoende afhankelijk van giften en schenkingen en legaten.

Lees meer over:

max van pelt stichting
Deel dit bericht met je vrienden!