dinsdag 28 september 2021

Alles over Dordrecht

Meer overnachtingen, minder dagrecreatie in de Drechtsteden

30 augustus 2012

DRECHTSTEDEN - De economische betekenis van toerisme en recreatie in de Drechtsteden is volgens berekeningen van ZKA Consultants & Partners - net als in geheel Zuid-Holland Zuid -tussen 2007 en 2011 afgenomen. De toeristisch-recreatieve bestedingen daalden met 11% tot een totaal van € 284 miljoen in 2011.

Ook de toeristisch-recreatieve werkgelegenheid liep terug, in de Drechtsteden met 21%. In de Drechtsteden kunnen circa 4.700 tot 5.400 banen worden toegeschreven aan toeristisch-recreatieve bestedingen. Toerisme en recreatie hebben daarmee een aandeel van 4,3% in de totale werkgelegenheid in de regio. In de regio Zuid-Holland Zuid als geheel ligt dit ook op 4,3%. Dit aandeel is relatief laag: in andere regio’s ligt het veelal tussen 5% en 8%.  

Meer aanbod, meer overnachtingen
Regio-portefeuillehouder vrijetijdseconomie van de Drechtsteden, Sjoerd J. Veerman, nam op donderdag 30 augustus 2012 het rapport in ontvangst uit handen van Erik Zindel van de regionale VVV Zuid-Holland Zuid. 
In een eerste reactie zei Veerman: “Het is duidelijk dat het merendeel (87%) van de toeristisch-recreatieve bestedingen voortkomt  uit dagrecreatie. Die bestedingen zijn fors terug gelopen, maar ik ben blij te kunnen constateren dat het verblijfstoerisme in de Drechtsteden tussen 2007 en 2011 wel substantieel is toegenomen.”
Het aantal overnachtingen groeide met 21%. Deze groei is vooral te danken aan een toename van de logiescapaciteit. Zo groeide het aantal bedden in de Drechtsteden in hotels, pensions en B&B’s met ruim 30%. Het aantal hotelovernachtingen in de Drechtsteden nam met 24% toe, in heel ZHZ 20%. Landelijk was slechts sprake van een toename van 1%. Al met al namen de toeristisch-recreatieve bestedingen in de verblijfsrecreatie in de Drechtsteden met 25% toe. Zowel in de Drechtsteden als geheel Zuid-Holland Zuid werd deze toename ook gevoed door een forse groei van het aantal overnachtingen van jachthaven passanten, in de Drechtsteden verder ook door een groei van het aantal toeristische campingovernachtingen.

Daling funshoppers oorzaak afname bestedingen dagrecreatie
Het rapport geeft aan dat de daling van de toeristisch-recreatieve bestedingen en werkgelegenheid worden veroorzaakt door een afname van de dagrecreatie. De forse daling van de activiteit winkelen voor plezier/funshoppen is hierin de dominante factor. Het dagbezoek met dit motief daalde tussen 2007 en 2011 in de Drechtsteden met 19%. Dat is meer dan gemiddeld in heel Zuid-Holland (-13%). Dat dit dagbezoek fors is afgenomen is in overeenstemming met het beeld dat eerder ook uit passantentellingen in kernwinkelgebieden van grote en middelgrote gemeenten naar voren kwam: mensen winkelen minder dan voorheen.
De factor recreatief winkelen is in het geheel van toeristisch-recreatieve bestedingen een dominante factor. In 2007 bedroeg het aandeel recreatief winkelen op de totale toeristisch-recreatieve bestedingen 43%. In 2011 is dit gedaald naar 35%. De bestedingen die samenhangen met recreatief winkelen daalden in deze periode met 26%. Alle andere bestedingscategorieën samen daalden slechts met 0,2%.

Deel dit bericht met je vrienden!