dinsdag 28 september 2021

Alles over Dordrecht

Beter Voor Dordt stelt vragen over de gevolgen van de wietpas

27 augustus 2012 (door Hans Huisman)

DORDRECHT - Coffeeshopbezoekers wijken uit naar de straathandel of buurgemeenten zoals Zwijndrecht. De straathandel zou in Dordrecht zijn toegenomen sinds 1 juli. Vanaf die datum is het in onze stad verplicht je als lid van een coffeeshop te laten registreren om er iets te kunnen kopen.

Jacqueline van Dongen (Beter Voor Dordt): "Door onzekerheden over de mogelijke gevolgen van registratie wordt de coffeeshop gemeden en zien de coffeeshophouders hun omzetten enorm kelderen. Een zakenman rookt zo af en toe een joint. Voor zijn werk reist hij gemiddeld eens per maand naar Azië. Registratie als klant van een coffeeshop durft hij niet aan, wie weet levert hem dat straks moeilijke vragen of langdurige douane controles op. Kun je van coffeeshophouders verwachten dat zij in staat zijn een goed beveiligd ledensysteem te beheren en hebben zij heldere richtlijnen waar hun ledenadministratie aan moet voldoen? Dergelijke signalen en vragen uit de stad bereikten onze partij Beter Voor Dordt sinds de wietpas in onze stad een feit is.

Indammen van drugstoerisme, voorkomen van overlast, tegengaan van illegale drugshandel en geen verkoop aan minderjarigen en geen verkoop van harddrugs zijn doelstellingen in zowel landelijk als lokaal drugsbeleid. Doelstellingen waar niemand op tegen kan zijn.

Bijna twee maanden na invoeren van de wietpas roepen een aantal minder positieve signalen uit de stad bij Beter Voor Dordt een aantal vragen op. De fractie stelt deze vragen vandaag schriftelijk aan het college. De vragen richten zich niet op de doelstellingen van drugsbeleid maar vooral op het inzetten van de wietpas als middel om de doelstellingen te bereiken. Verplichte registratie lijkt een grote barrière. Intussen zien de coffeeshops hun omzet zo fors dalen dat zij vrezen voor hun voortbestaan.

Een goede coffeeshophouder kan advies en informatie over gebruik van softdrugs geven, omdat de kennis aanwezig is. Op straat gaat het slechts om snelle handel en is het maar de vraag wat de klant precies gekocht heeft. Kern van de vragen rondom de ontwikkelingen in de stad is of hier het doel (beter beheersbaar maken van coffeeshops) wel het ingezette middel (wietpas met registratieplicht) heiligt. Het college heeft zes weken de tijd om onze vragen te beantwoorden".

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!