dinsdag 28 september 2021

Alles over Dordrecht

Fon uit Kameroen bezoekt Dordrecht

22 augustus 2012

DORDRECHT - De Fon zal op 23 augustus om 15.15 uur een bezoek brengen aan burgemeester Brok. Een Fon is een lokale koning uit Kameroen. De Fon is koning van het Fondom Bali, een klein koninkrijk dat grenst aan Bamenda, een van de steden waar Dordrecht een stedenbandrelatie mee heeft.
De Fon brengt een privé-bezoek aan Nederland in verband met het Wakka-project. Hij brengt tevens verschillende bezoeken aan bedrijven om zakelijke contacten te leggen.

Wakka-project
Het Wakkaproject wil de zelfredzaamheid van kinderen met een mentale handicap vergroten en hun ouders en de omgeving voorlichting geven.
Rondom kinderen en volwassenen met een handicap heersen nog veel misverstanden in Bamenda. Het wordt vooral gezien als een straf van God als een kind gehandicapt is. Het moge duidelijk zijn dat deze gedachte grote gevolgen heeft voor de kinderen zelf, maar ook voor hun ouders. Ze verstoppen de kinderen dan ook vaak in huis.
Veel gezinnen in Bamenda leven bovendien van de landbouw. Het is hard werken om voor een minimum aan geld te kunnen leven. Kinderen gaan in Bamenda naar school, maar moeten ook meewerken op het land. Een gehandicapt kind kan dat niet altijd. Dat draagt niet bij aan de acceptatie vangehandicapte kinderen.

Via het Wakka-project worden niet alleen sociale voorzieningen (opvang en begeleiding) geboden, maar wordt ouders ook geleerd hoe om te gaan met een kind met een beperking.

Het Wakka project is een Dordts project opgezet door vrijwilligers en werkt samen met de lokale partner in Bamenda, IYVF. (International Youth Volunteer Forum)

Initiatiefneemster Gonnie Walrecht zal aanwezig zijn bij het bezoek van de Fon.

Fondommen in Bamenda
Bamenda zelf bestaat uit zeven Fondommen. Een Fondom heeft zelf ook een raad met raasleden. Deze traditionele structuren maken geen rechtstreeks onderdeel uit van het lokale bestuur, maar hebben wel te maken met traditionele zaken. Informeel gezien hebben Fons veel macht en zeggenschap. Zij bezittenook vrij veel grond.

De Fon is van 15 tot 27 augustus aanwezig in Nederland.

Stedenband Dordrecht-Bamenda
De stedenband met Bamenda bestaat al sinds 1996. De vorige burgemeester van Bamenda, dhr. Sanjou -Tadzong heeft een belangrijke rol gespeeld in de realisatie van deze stedenband. Sinds 1996 zijn er vele activiteiten georganiseerd in het kader van de stedenband. Bij het laatste bezoek aan Bamenda heeft burgemeester Brok de Fon van Bali ontmoet tijdens een bezoek aan het Wakke project. Via de stedenbandrelatie is er veel aandacht voor twee projecten: het Wakka-project, het Mbingo project voor dove kinderen en het Youth@Work project van de katholieke kerk. De gemeente Dordrecht stimuleert initiatieven die Bamenda kunnen ondersteunen en werkt zelf samen met de gemeente Bamenda op de gebieden van afvalbeleid,stadsplanning, projectmanagement en administratie.

Lees meer over:

burgemeester brok
Deel dit bericht met je vrienden!