dinsdag 28 september 2021

Alles over Dordrecht

Aantal jongeren met bijstandsuitkering in Drechtsteden gehalveerd

2 augustus 2012 (door Liesanne)

DRECHTSTEDEN -  Het aantal jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering in de Drechtsteden is het afgelopen jaar bijna gehalveerd. Ontvingen in juni 2011 nog 627 jongeren een bijstandsuitkering, in juni 2012 was dit aantal 331. Dat is een daling van 47%. 

Daarmee behoren de Drechtsteden tot de grootste dalers onder de grote gemeenten in Nederland. Alleen in Utrecht is de daling groter met 61%. RTL Nieuws onderzocht en publiceerde deze week de uitstroomcijfers van jongeren in de bijstand ten opzichte van vorig jaar.  

De daling is mede te verklaren door de afschaffing van de Wet Investering in Jongeren (WIJ) per 1 januari van dit jaar. Hierdoor zijn de regels voor het aanvragen van een bijstandsuitkering voor jongeren strenger geworden.  

Er wordt nu nog meer de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van jongeren om in hun levensonderhoud te voorzien. Zij komen niet zonder meer in aanmerking voor een bijstandsuitkering. De Wet Werk en Bijstand (WWB) kent voor jongeren een wachttijd van vier weken waarin zij zelf aan de slag moeten om een baan te zoeken of een opleiding te vinden waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Gedurende die wachttijd komen ze niet in aanmerking voor een uitkering.

De aanpak van de Sociale Dienst Drechtsteden is er op gericht jongeren te stimuleren actief op zoek te gaan naar werk of een (vervolg)opleiding. Lukt het jongeren niet om binnen de wachttijd van vier weken zelf een baan of geschikte opleiding te vinden, dan worden zij daarbij geholpen. 

,,Werk staat bij ons altijd voorop”, zegt Yvonne Bieshaar, directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden. ,,Ook als je in eerste instantie bij ons aanklopt voor een uitkering. Als je werk hebt, kun je je eigen geld verdienen en zelfstandig leven. Daarom gaat het gesprek bij ons altijd over werk. Wij omarmen dan ook initiatieven zoals dat van de Drechtsteden-gemeenten om burgers op te roepen met creatieve ideeën te komen om jongeren aan het werk te helpen.”

Is een jongere niet of onvoldoende opgeleid, dan kijkt de Sociale Dienst Drechtsteden samen met de jongere naar de mogelijkheden om een opleiding te volgen die uitzicht biedt op werk.

Alleen onder bepaalde voorwaarden kan tijdelijk een uitkering worden verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer een jongere zelfstandig woont en hij de periode tussen het afronden van een opleiding en het vinden van werk moet overbruggen.

Lees meer over:

bijstandsuitkering
Deel dit bericht met je vrienden!