Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'D66 stelt vragen over prijsdiscriminatie tarieven parkeergarage Achterom'
26jul 2012

D66 stelt vragen over prijsdiscriminatie tarieven parkeergarage Achterom

DORDRECHT - Naar aanleiding van een artikel in AD/De Dordtenaar van 23 juli 2012 wordt duidelijk gemaakt hoe groot verschillen in parkeertarieven voor dezelfde parkeerplek voor bewoners in het gebied Achterom kunnen zijn.

Tarieven parkeergarages in 2012:

Tarief A is inclusief BTW, tarief B is exclusief BTW.

Parkeerabonnement parkeergarage Achterom (B1)
Dag en Nacht per jaar € 2.076,- + 19% = € 2.470,44

Parkeerabonnement parkeergarage Veemarkt (B)
Dag en Nacht per jaar € 1.038,= + 19% = € 1.235,22

Parkeervergunning voor bewoners: eerste bewonersvergunning kost € 71,40 per half jaar = € 142,80 per jaar.

Verschil Parkeervergunning met abonnement B = € 1.092,42
Verschil Parkeervergunning met abonnement B1 = € 2.327,64

D66 stelt op grond hiervan de volgende vragen aan het College van B&W:

1. Wat is de financiële impact van het ongedaan maken van besluit SO/2010/384029 voor de gemeente Dordrecht.
2. Hoeveel bewonersvergunningen heeft de gemeente Dordrecht op dit moment uitgegeven waarvan de auto’s tijdelijk worden gestald in een parkeergarage; B en B1 en B2
3. Bent u het met ons eens dat iedere bewoner van een zelfstandige woning in het centrum van Dordrecht gelijke rechten en plichten zou moeten hebben. Graag een motivatie van uw antwoord.
4. Bent u het met ons eens dat de gemeente in het gebied Achterom nu twee petten op heeft, 1 de pet van de ondernemer van parkeergarages en 2 een dienstverlenende instantie waar het gaat om het verlenen van bewonersvergunningen. Graag een motivatie van uw antwoord.
5. Wat voor afspraken t.a.v. bewonersparkeren zijn er met de bewoners van de Spuiboulevard destijds gemaakt en, indien van toepassing, wat betalen zij voor een parkeerabonnement in de parkeergarage Spuihaven – Veemarkt?
6. In 2008 heeft de gemeenteraad de kredietaanvraag (SO/2008/2555)  voor de parkeergarage Achterom en de bijbehorende parkeerexploitatie goedgekeurd.  In de exploitatieopzet staan 100 bewonersvergunningen a € 132,- inclusief btw opgenomen en 40 commerciële abonnementen a € 984,- inclusief btw opgenomen. In de vastgestelde tarievenlijst parkeergarages 2012 komt de term “commerciële abonnementen niet voor. Zijn er commerciële abonnementen uitgegeven en zo ja hoeveel én wat is inmiddels het tarief?
7. Bent u van plan om de huidige situatie aan te passen en zo ja wat stelt u voor te gaan doen. Indien nee, graag een motivatie.Deel dit bericht met je vrienden!