vrijdag 15 oktober 2021

Alles over Dordrecht

GroenLinks schrijft coffeeshophouders aan

17 juli 2012

DORDRECHT - Sinds 1 juli is het voor bezoekers van coffeeshops in Dordrecht verplicht een wietpas te hebben. Echter blijkt dat veel Dordtenaren geen zin hebben om lid te worden van een Dordtse coffeeshop en hun wiet elders halen en deze maatregel dus zijn doel voorbij schiet.

GroenLinks signaleert dit probleem en schrijft het volgende aan de coffeeshophouders:

"Op 1 juli jongstleden is de wietpas in Dordrecht ingevoerd. Het doel van deze maatregel is het tegengaan van overlast en criminaliteit als gevolg van drugsgebruik. De fractie van GroenLinks denkt dat deze maatregel hiervoor niet het goede middel is. Wij verwachten dat een groot aantal van de gebruikers niet bereid zullen zijn om zich te laten registreren en dat bovendien de illegale straathandel zal toenemen. Dit laatste baart ons grote zorgen.

Graag willen we met jullie hierover van gedachten wisselen. Wij willen weten wat jullie in de praktijk merken van de maatregel, maw. wat de effecten zijn van de invoering van de wietpas en hoe jullie, coffeeshophouders, dit ervaren. 
Ook  willen wij, puur uit belangstelling, een indruk krijgen van het reilen en zeilen in de coffeeshop zelf.

Wij willen daarom in tweede helft van  augustus met een aantal raadsleden van verschillende partijen (max. 8/9 personen) een bezoek brengen aan diverse coffeeshops. Onze vraag is of u bereid bent om hieraan mee te werken.
Voor de duidelijkheid; de informatie die wij verkrijgen zal alleen dienen om zelf goed geinformeerd en daarmee goed voorbereid te zijn, op discussies over dit onderwerp die de komende tijd zeker zullen plaatsvinden".  

Lees meer over:

GroenLinks coffeshop wietpas
Deel dit bericht met je vrienden!