zondag 5 december 2021

Alles over Dordrecht

Onthulling Verbrughpad op geboortedag van politicus en geboortedag Nederland

11 juli 2012 (door Liesanne)

DORDRECHT - De geboortedag van de Nederlandse politicus en HTS-leraar dr. AJ. Verbrugh (1916-2003) (zie foto rechts) valt samen met de geboortedag van Nederland. Daarom krijgt hij op donderdag 19 juli zijn eigen straatnaam in Dordrecht.  In het verlengde van de Abram Kuyperweg in Crabbehof komt het AJ. Verbrughpad. Het zal om twaalf uur worden onthuld.  

De gemeenteraad van Dordrecht heeft in 2010 al ingestemd met het zichtbaar maken van de betekenis van Verbrugh voor de Dordtse historie op voorstel van de toenmalige wethouder Aaike Kamsteeg (ChristenUnie/SGP). Kamsteeg is nu wethouder van Zwijndrecht, maar zal de ook plechtigheid bijwonen.  Ook in het Stadskantoor is een vergaderzaal naar Verbrugh genoemd. Daarvoor nam Pieter Verhoeve, nu burgemeester van Oudewater, het initiatief. 

De onthulling is ook een nationale gebeurtenis. Het Nederlands Dagblad (ND), de eerste krant van het Dordtse kamerlid van het Gerformeerd Politiek Verbond (GPV), heeft voor de eerste keer een dagtocht naar Dordrecht georganiseerd.  Circa vijftig mensen uit het gehele land zullen de plechtigheden bijwonen. Gelet op de gereformeerde achtergrond van politicus Verbrugh  is het historisch gezien heel passend dat zijn pad in het verlengde komt te liggen van de gereformeerde ARP-politicus en premier van rond 1900 Abram Kuyper.  Voor de gemeente was dat ook van doorslaggevend belang. Op loopafstand heeft ook enkele jaren geleden Joop den Uyl zijn Dordtse straat gekregen. Hij was premier toen Verbrugh in de kamer zat.

Journalist Aad Kamsteeg (zie foto onder), die werkte voor EO radio en TV en het ND, zal samen met locoburgemeester Piet Sleeking het eerste straatnaambord onthullen. Kamsteeg kwam in de jaren zestig al vaak naar Dordrecht toe, want het hoofdkantoor van het GPV was in het woonhuis van Verbrugh aan de Oranjelaan 97 te vinden.  Aad Kamsteeg was de adjunct-secretaris van de partij. Verbrugh gaf vanuit Dordrecht leiding aan de partijorganisatie van het GPV, die tien jaar geleden samen met de RPF besloot tot de oprichting van de ChristenUnie.  In de Tv-uitzending voor politieke partijen werd in de jaren zestig van de vorige eeuw dan ook altijd Dordrecht in relatie tot het GPV genoemd om het GPV te bereiken.

Het tweede Verbrughbord, aan de zijde van de Zuidendijk, wordt daarna onthuld door de zonen van Verbrugh, Erik en Aart.   Namens het organiserend Platform Stedelijke Herdenking zal Henk Bax, ook vriend van de familie Verbrugh, als ceremoniemeester optreden. Bax is ook voorzitter van de vereniging Oud-Dordrecht. 

Binnen het GPV werd Verbrugh (kamerlid van 1971 tot 1981) de partijideoloog genoemd.  Daarnaast bleef hij, al was het voor enkele uren in de week tijdens zijn lidmaatschap van de kamer, les geven op de HTS. De school lag aan de overkant van de straat. Er herinnert nog weinig aan die tijd. In één van de laatste interviews voor zijn overlijden in 2003 liet hij ook weten het jammer te vinden dat Dordrecht geen HTS meer had.  Hij bleef ook  tot het laatst toe politiek en maatschappelijk betrokken, want in zijn huiskamer lagen dagelijkse zeven kranten klaar, uiteraard politiek van links naar rechts.

Dordrecht had in de jaren zeventig van de vorige eeuw een prominente rol in de tweede kamer. Naast Verbrugh begon Wijnie Jabaaij (PvdA) net aan haar Haagse loopbaan. Gijs van Aardenne (VVD) was ook kamerlid en vanaf 1977 ook vier jaar minister in het eerste kabinet Van Agt/Wiegel. Daarom begint de eerste dagtocht van het Nederlands Dagblad (ND) rond de geboortedag van Nederland en de geboortedag Verbrugh ook om tien uur in de Gijs van Aardennezaal in de Witten Haen aan de Groenmarkt.  Vorig jaar kreeg de oude vergaderzaal van de Kamer van Koophandel die naam. 

Journalist  Aad Kamsteeg is voor de ND lezers een goede bekende, want hij was ook buitenland commentator voor deze partij. Hij zal meer vertellen over de betekenis van politicus Verbrugh. De voorzitter van het Platform Stedelijke Herdenking Hans Berrevoets, heeft als taak om de mensen uit het land enthousiast te maken voor Dordrecht.  Daarbij wordt ook ingehaakt op de betekenis voor Nederland van de Vrije Staten vergadering, die 440 jaar geleden werd gehouden op 19 juli 1572 in het Hof. Vanzelfsprekend wordt die historische plek aangedaan en zullen de mensen uit het land ook getuigen zijn van 19 juli activiteiten in Dordrecht. Berrevoets zal met Henk Oldenziel in de middag als gids optreden als het ND gezelschap door de Dordtse binnenstad wandelt. De Lutherse kerk is om half vijf het eindpunt, waar huisbewaarder Jan Lokhorst de scepter zwaait. Hij heeft aangekondigd het orgel in de kerk te laten klinken op een voor de mensen van de ND lezerskring vertrouwde wijze.

Deel dit bericht met je vrienden!