donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

Samenwerking stichting De Plint en Drechtwerk

4 juli 2012 (door Liesanne)

DORDRECHT - In aanwezigheid van wethouder Van de Burgt, hebben Arthur Oerlemans, vestigingsdirecteur Woonbron en bestuurder van Stichting de Plint, en Marco Wilke, directeur van Drechtwerk, op 2 juli een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met de ondertekening hebben beide partijen afgesproken in de Short Stay Facility van De Plint een werk/leerbedrijf op te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee geven ze uitvoering aan de gemeentelijke initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van mogelijkheden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt..


Drechtwerk wil met de werk/leerplekken binnen het werk/leer jong gehandicapten, mensen met een beperking en langdurig werklozen een kans bieden om op hun niveau aan het werk te gaan. Op de 35 werk/leerplekken worden werknemersvaardigheden aangeleerd of bijgeschaafd en vakgerichte opleidingen op MBO 1 en 2 niveau door het ROC verzorgd. Door het aanbieden van het opleidings- en werktraject worden medewerkers voorbereid op en begeleid naar een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Medewerkers die een plek krijgen bij De Plint worden in contact gebracht met werkgevers, zodat ze kunnen  laten zien welke vaardigheden ze in het voorgaande traject hebben opgedaan. 

Drechtwerk is erg blij in De Plint een partner te hebben gevonden en waardeert het dat deze organisatie zich maatschappelijk betrokken weet bij de activiteiten en doelstellingen van Drechtwerk en niet in de laatste plaats bij de cliënten van Drechtwerk. De overeenkomst tussen De Plint en Drechtwerk bewijst, dat het heel goed mogelijk is werken en leren te combineren. Door de samenwerking wordt er een werk/leerbedrijf gerealiseerd met goede ervaringsplekken, een springplank naar een reguliere baan. Wethouder Van de Burgt juicht als portefeuillehouder arbeidsmarkt & werkgelegenheid dergelijke initiatieven ten behoeve van de onderkant van de arbeidsmarkt zeer toe. Dergelijke initiatieven worden dan ook vanuit het programma Arbeidsmarktbeleid van de gemeente Dordrecht begeleid en ondersteund door middel van het project Impuls Onderkant Arbeidsmarkt.

 

Lees meer over:

drechtwerk
Deel dit bericht met je vrienden!