zaterdag 16 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Verbetering veiligheid Drechtsteden dichterbij

22 juni 2012

DORDRECHT / ZWIJNDRECHT-  Dordrecht, Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland zijn blij met de bijna Kamerbrede steun voor de motie van Stientje van Veldhoven (D66) over de veiligheidsrisico’s op het spoor. In deze motie verzoekt zij de regering nog dit jaar met de regio afspraken te maken over het treffen van maatregelen om de veiligheidsrisico’s op het spoor te verminderen en hiervoor het benodigde geld beschikbaar te stellen. Deze maatregelen zijn nodig omdat de wettelijke veiligheidsnorm door het vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor in de Drechtsteden fors wordt overschreden.

Met de invoering van de Wet Basisnet Spoor wordt de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de Drechtsteden verbeterd. Provincie en gemeenten zijn dan ook blij dat de wet door de Tweede Kamer is aangenomen. Ondanks de maatregelen die in de wet zijn opgenomen, blijft dit het grootste veiligheidsknelpunt op het spoor in Nederland. Per dag passeren in de Drechtsteden 336 goederentreinen. Aangezien er geen alternatieve route is tussen Rotterdam en België, het Sloegebied, Limburg en de grensovergang bij Venlo zal er naar verwachting overschrijding van de veiligheidsnorm blijven.

Maatregelen voor veiligheid
Zuid-Holland en de Drechtsteden zetten zich ervoor in dat alle mogelijke maatregelen worden genomen om de veiligheidssituatie te verbeteren. In de gezamenlijke Uitvoeringsagenda van april dit jaar zijn afspraken gemaakt over nieuwe impulsen voor de economische ontwikkeling in de regio. Daarnaast zijn nadrukkelijk afspraken gemaakt om het Rijk, in lijn met eerdere toezeggingen, ertoe te bewegen het goederenvervoer structureel veiliger te maken. Het gaat hierbij om maatregelen uit het door voormalig minister Eurlings uitgevoerde alles-uit-de-kast-onderzoek en de boog bij Meteren bij uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoor.

Met een investering van € 11 miljoen euro kan de veiligheidssituatie op en rond het spoor in de Drechtsteden op korte termijn aanzienlijk worden verbeterd. Het gaat hierbij om relatief eenvoudige maatregelen, zoals aanpassen van wissels en ontsporingsgeleiding. “We zien dit als een belangrijke stap op weg naar veiliger spoorvervoer in de Drechtsteden en gaan over de uitvoering graag verder in gesprek met minister Schultz. We blijven inzetten op lange termijn oplossingen”, aldus gedeputeerde Ingrid de Bondt, wethouder Mos van Dordrecht en burgemeester Scholten van Zwijndrecht.

Lees meer over:

veiligheid Spoor trein
Deel dit bericht met je vrienden!