Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

VVD Dordrecht vindt bouwplan FC Dordrecht financieel onhaalbaar

21 juni 2012

DORDRECHT -  De VVD laat ook in een uitgebreide verklaring weten, waarom medewerking aan de bouw van een nieuw stadion voor FC Dordrecht onhaalbaar was. De betaald voetbal organisatie zou ook een plan hebben gemaakt, dat de gemeenschap tussen de vier en de zes miljoen gulden zou hebben gekost.

De VVD verklaart:

"Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 juni 2012 zijn zowel de businesscase van FC Dordrecht als de steunverlening aan de club besproken. Het afwijzen van de businesscase door het college staan wij als VVD achter maar de manier waarop steun verleend is aan FC Dordrecht zijn wij zeer ontstemd over.

FC Dordrecht wil al jaren een nieuw stadion. In de businesscase kunnen we lezen dat de club verwacht dat alleen door de bouw van een nieuw stadion de financiën op orde zullen komen. De mening van het college dat de businesscase niet haalbaar en niet sluitend is, delen wij. Er wordt bijvoorbeeld uitgegaan van 40.000 m2 detailhandel, 25.000 m2 meer dan toegestaan. Daarnaast is ingecalculeerd dat de gemeente een bedrag tussen de 4 en 6 miljoen bijdraagt. Als VVD hebben wij het standpunt dat alleen in faciliterende zin sprake kan zijn van een gemeentelijke bijdrage, niet om een businesscase sluitend te maken. Dit betekent overigens niet dat wij tegen de bouw van een nieuw stadion op zich zijn.

Ook de recentelijke steunverlening aan de club kwam aan de orde. Om de licentie te behouden moest op korte termijn de vermogenspositie worden versterkt van FC Dordrecht. Het college heeft gemeend een garantstelling te moeten doen aan de KNVB voor een bedrag van € 390.000,-. Als de garantie gelicht zou worden, zou dat betekenen dat de openstaande schulden van de club voor een gedeelte afgeboekt zouden worden (de totale schuld is hoger dan € 390.000,-). In de uitwerking is gebleken dat een bedrag van € 230.000,- overgemaakt werd aan de club in plaats van af te boeken. De schulden die wel verrekend zijn bestonden hoofdzakelijk uit bedragen van achterstallige huur en onderhoud. Voor de VVD is dit alles niet acceptabel, wij zien het als een beloning voor slecht gedrag. Ook verstaan wij onder een garantstelling iets anders dan hoe het nu gelopen is. Een slechte aantekening voor het college en daarom hebben wij samen met Beter voor Dordt en het CDA een 'motie van ongenoegen' ingediend die met 21 stemmen voor en 16 stemmen tegen is aangenomen door de gemeenteraad. Met de motie wordt het college verzocht om in het vervolg bij politiek gevoelige onderwerpen een collegebesluit niet eerder uit te voeren dan dat de raad is gepolst. Waar vanuit de oppositie het geluid kwam dat dit zo al bij wet geregeld is, hebben wij gemeend dat het geen kwaad kon dit nogmaals bevestigd te zien."

(al eerder hebben D66 en PvdA hun visie op Dordrecht.net gepubliceerd)

Zie ook:

Lees meer over:

VVD FC Dordrecht
Deel dit bericht met je vrienden!