zondag 27 september 2020

Alles over Dordrecht

D66 niet eens met voorstel lokale partijen CU/SGP en CDA omtrent schuldhulpverlening

14 juni 2012 (door Hans Huisman)

DORDRECHT - De Sociale Dienst Drechtsteden heeft de schuldhulpverlening kritisch tegen het licht gehouden. Gezien de verwachting dat het aantal hulpvragers door de economische crisis fors zal stijgen lag er een voorstel voor om na de 1e keer hulp vragen de vervolgvraag in te perken. Kortgezegd naast preventie, de minnelijke aanpak en nazorg, mag iemand zich niet binnen maximaal tien jaar weer melden. Hierop is maatwerk mogelijk, als men bijv. werkloos wordt.

"Een goed voorstel, vindt Nelleke de Smoker van D66. "Immers schulden krijg je niet maar maak jezelf. Daarom zeggen we Nee tegen het voorstel van de lokale partijen , CU/SGP en CDA om de termijn voor de vervolg hulpvraag in te korten naar 5 jaar. Nee omdat we weten dat maatwerk wordt toegepast, maar ook Nee omdat we vinden dat van gemaakte fouten geleerd moet worden.
 
Deze  stellingname is ingegeven dat mensen allereerst zelf verantwoordelijk zijn. Schuld is niet normaal. De tijden dat men automatisch naar de overheid kijkt zijn echt voorbij. Deels door de economische crisis maar ook door het besef dat de samenleving (u, ik, wij allen) dat allemaal niet meer kan betalen.  Daarmee sluiten we onze ogen niet voor diepe ellende zoals de PvdA in het debat beweerde;  voor diepe ellende is maatwerk mogelijk. Wel hanteren we het uitgangspunt dat jezelf eerst verantwoordelijkheid moet oppakken. De  tijd van voor ieder vraagstuk een oplossing is voorbij", aldus Nelleke de Smoker.
 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!