zaterdag 27 november 2021

Alles over Dordrecht

Poppodium Bibelot maakt zakelijk plan voor professionele groei in Energiehuis

9 juni 2012

DORDRECHT – Poppodium Bibelot wil in het Energiehuis aan de Noordendijk in Dordrecht verder uitgroeien tot de een professionele organisatie voor (jongeren) cultuur en meer dan dat.

De stichting, die nog even te vinden is in de voormalige RK Bonifatiuskerk aan de Wijnstraat, heeft eerder aangegeven dat daarvoor wel meer overheidssubsidie nodig is. 

Een verdubbeling van de subsidie zou nodig kunnen zijn om alle Bibelot-zalen in het Energiehuis maximaal te kunnen benutten, zo werd eerder meegedeeld.

Bibelot wil ook zelf een aantal slagen maken en heeft een zakelijk plan voor de toekomst gemaakt. Dat wordt momenteel vertrouwelijk besproken binnen het Stadskantoor. De politiek lijkt het in elk geval een grondig werkstuk te vinden.

Bibelot, dat in 1967 als sociëteit in Crabbehof begon en via Steegoversloot 34 in 1981 in de kerk verder ging, lijkt het tij mee te hebben. Elders in Zuid-Holland wordt geklaagd dat er weinig voorzieningen meer zijn op het niveau van een poppodium zoals Bibelot.

Dordrecht heeft  met alle activiteiten op komst in het Energiehuis -  inclusief daarin Bibelot -  voorzieningen in de stad, die van nationaal allure zijn.  

(reacties van andere raadsleden en Bibelot info staat ook bij Idordt.nl)

 

Tekst VVD -=raadslid Marc Merx (site VVD Dordrecht)

Voor 33 miljoen wordt het Energiehuis verbouwd. Een project met de volle steun van de VVD, maar dat ook kritisch wordt gevolgd. Een project dat niet alleen voor Dordt, niet alleen voor de regio maar ook ver daarbuiten uitstraling zou moeten hebben. Een van de huurders is Bibelot, dat al jaren de opdracht heeft een professioneel organisatie te ontwikkelen met een dito uitstraling. Iets dat een stad als Dordt waardig is. Maar om een professioneel podium te worden heeft Bibelot naar bleek uit hun eigen presentatie ca. € 100.000,- meer nodig dan de gemeente hen op dit moment kan of wil bieden.

Dit college heeft met steun van de VVD en zelfs uitgevoerd door een VVD-wethouder, heel veel gesneden in het cultuurbudget. Er groeiden teveel bloemen en er moesten gewoon bloemen uit. Het cultuurperk was te duur in tijden dat de financiën voor de gemeente sterk terug lopen.  Maar we willen wel graag een paar sterke bloemen overhouden. Bloemen die van ver te ruiken zijn, die aantrekken en de stad tot een complete stad maken. Zonder cultuur is het armoede. Al vaak is bewezen dat een stad met verschillende vormen van cultuur ook hooggeschoolden en hogere inkomens aantrekt. De effecten reiken dus verder dan alleen de uitingen van cultuur.

In de commissie heeft de raad de plannen van Bibelot besproken. Het als vertrouwelijk stuk toegevoegde businessplan van Bibelot was zeer indrukwekkend. Het gaat niet alleen om muziek van beginnend talent tot doorgebroken (inter)nationale artiesten. Het gaat ook om onderwijs in allerlei vormen, van geluidstechniek tot bewaking en beveiliging. Dit raadslid heeft al heel wat van die plannen gezien, soms niet meer dan een paar sheets, waarbij het vaak om de organisatie zelf ging. Het woord “Drechtsteden”  was vaak al genoeg om wethouders in de buidel te laten tasten.  Bibelot is in een zeer goed en onderbouwd plan erin geslaagd over haar eigen schaduw heen te stappen en te bezien wat Bibelot voor de Dordrecht en de uitstraling ver buiten Dordrecht kan betekenen. En dat kan in combinatie met het Energiehuis heel veel zijn. Ik heb plannen gezien van andere organisaties, ik noem maar geen namen, die echt veel minder waren (zelf gegoten in een paar sheets) die er meteen geld bij kregen. En natuurlijk zijn er organisaties die mislukt zijn. Maar als iedereen ophield auto’s te maken nadat een paar fabrikanten over de kop zijn gegaan, hadden we nu allemaal weer met paard en wagen gereden.

In september praten we verder. De VVD heeft aangegeven dat Bibelot en de gemeente verder in gesprek moeten om te kijken wat er binnen de gemeentefinanciën mogelijk is en in hoeverre Bibelot met iets minder hetzelfde resultaat kan bereiken. En waarom alleen uit het potje cultuur als we zien wat er daar aan onderwijs en leerwerkplekken zijn en wat de economische spin-off zou kunnen zijn? Het college moet misschien ook maar eens over de schaduw van haar eigen begrotingsonderdeel durven te kijken.

Lees meer over:

energiehuis bibelot
Deel dit bericht met je vrienden!