donderdag 21 oktober 2021

Alles over Dordrecht

VVD-raadslid Joanneke van Benthem uit de Dordtse raadspolitiek

5 juni 2012

DORDRECHT -  De tweede vrouw van de VVD-fractie en vice-fractievoorzitter Joanneke van Benthem - den Bakker stopt.  Zij had de meeste dienstjaren in de fractie. Haar naam werd in het verleden meermalen genoemd als kandidaat-wethouder.

Een bericht van de VVD-site:

Op 4 juni 2012 heeft Joanneke van Benthem-den Bakker bekend gemaakt dat zij per 3 juli 2012 terugtreedt als raadslid van de gemeente Dordrecht. Joanneke geeft aan in haar opzeggingsbrief (zie onder) haar drukke baan niet langer met het raadswerk te kunnen combineren.

De fractie betreurt haar vertrek, Joanneke heeft zich altijd ten volle ingezet. Het accent bij haar raadswerk lag vooral op het gebied van Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid, Onderwijs, Welzijn en Cultuur. Daarnaast heeft Joanneke ook als Drechtraadslid en voorzitter van onze regiofractie altijd voor een stevige en liberale inbreng gezorgd binnen de regio. Wij zijn haar dankbaar voor alles wat zij voor de partij en de fractie heeft gedaan.

In de loop van de komende week zal bekend worden wie Joanneke opvolgt, zowel in de gemeenteraad als in de Drechtraad.


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
De heer drs. A.A.M. Brok,
Spuiboulevard 300,
Dordrecht.


Dordrecht, 4 juni 2012.


Betreft: beëindiging raadslidmaatschap

 

Geachte heer Brok,

Alhoewel het mij niet licht valt wil ik u hierbij in kennis stellen van mijn besluit om per 3 juli 2012 terug te treden als raadslid en lid van de adviescommissie van de gemeente Dordrecht.

Ruim tien jaar heb ik mij als raadslid met hart en ziel ingezet voor de gemeente Dordrecht, een stad die het zeer waard is om je tijd aan te besteden. Na een zorgvuldige afweging heb ik toch besloten om te stoppen met het raadswerk. Ik heb dat al die jaren gedaan in combinatie met een fulltimebaan. Mijn huidige functie als operationeel directeur bij De Gezonde Zaak vraagt op dit moment zeer veel van mijn tijd, waardoor voor mij de combinatie met het raadswerk niet langer meer haalbaar is. Het een mag immers niet onder het andere lijden.

Ik vind het niet makkelijk om mijn raadslidmaatschap te beëindigen. Alhoewel het in de stad niet altijd begrepen wordt hoe raadsleden zich sterk maken voor de stad, is het desondanks een bevoorrechte positie. De wetenschap dat je namens een deel van de bevolking op mag komen voor - in mijn geval - de liberale uitgangspunten in de politiek, is een verantwoordelijke maar ook bijzondere opdracht. Ik kijk terug op mooie jaren, waarin ik als onderdeel van de fractie van de VVD Dordrecht bij heb kunnen dragen aan het realiseren van goede en waardevolle dingen in de stad. Ik kijk dan ook met trots terug op de afgelopen jaren.

Ik wil via u ook mijn collega raadsleden graag hartelijk danken voor de inspirerende samenwerking in de afgelopen jaren. Ondanks de politieke verschillen zijn de onderlinge verhoudingen altijd goed gebleven.

Ik wens u, de gemeenteraad en de griffie voor de toekomst veel inspiratie en wijsheid toe. Een prachtige stad als Dordrecht verdient mensen die zich daar sterk voor maken.

Met vriendelijke groet,

Joanneke van Benthem-den Bakker

D

Deel dit bericht met je vrienden!