zondag 20 juni 2021

Alles over Dordrecht

Walstroom verplicht alternatief voor dieselgenerator

1 juni 2012 (door Liesanne)

DRECHTSTEDEN - Op vrijwel alle ligplaatsen voor de binnenvaart in de regio het gebruik van (diesel)generatoren niet meer toegestaan. Op al deze locaties is walstroom beschikbaar als schoner en stiller alternatief.

Vanaf 1 juni 2012 wordt er gehandhaafd op het gebruik van een generator. Als schippers deze na een eerste waarschuwing toch blijven gebruiken, dan is een proces verbaal het gevolg.

Walstroom 3x beter
Het gebruik van walstroom is goed voor de luchtkwaliteit, voorkomt geluidsoverlast en is bij gemiddeld huishoudelijk gebruik goedkoper dan het gebruik van dieselgeneratoren. In de Drechtsteden staan 35 walstroomkasten om alle binnenvaartschepen te voorzien van elektriciteit voor huishoudelijk gebruik. Zonder walstroom moeten schippers hun zware generatoren laten draaien om ijskast, boiler, televisie en andere huishoudelijke apparatuur te kunnen gebruiken. De dieselgeneratoren dragen bij aan luchtvervuiling en zorgen voor geluidsoverlast voor inwoners in de omgeving van de ligplaatsen. wordt het gebruik van de dieselgenerator (of andere generatoren) verboden op plaatsen waar walstroom beschikbaar is.

Handhaving
De handhaving in Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht is in handen van het Havenbedrijf Rotterdam. In het afgelopen jaar konden de schippers wennen aan het gebruik van walstroom. Nu wordt de handhaving van het generatorverbod stapsgewijs strenger. Vanaf 1 juni waarschuwen de handhavers de schippers die nog altijd dieselgeneratoren gebruiken, eerst nog eenmaal. Als daarna aan deze waarschuwing geen gevolg wordt gegeven, schrijven zij een proces-verbaal uit. Sommige schippers kampen met knelpunten in hun boordinstallatie. Na een waarschuwing hebben zij gelegenheid de benodigde aanpassingen uit te voeren.

Extra service voor gebruikers walstroom
Ongeveer een op de vijf binnenvaartschippers krijgt te maken met technische problemen als zij voor het eerst aansluiten op walstroom. 20% van de schippers ervaart ook daarna nog problemen, meestal door aardlek aan boord. Daarom kunnen schippers sinds vorig jaar een gratis ‘quick scan’ laten verrichten om hun boordinstallatie te laten doorlichten. De schipper krijgt daarvan een inzichtelijk rapport en weet wat er aangepast moet worden. Vanaf 1 juni biedt de regio Drechtsteden in navolging van Rotterdam bovendien direct intensievere storingshulp, zodat ook ’s avonds en in het weekend een monteur snel ter plekke is om de oorzaak van de storingen te bekijken en zo mogelijk te verhelpen.

Die extra service wordt de komende vijf maanden aangeboden, zodat er bij de nautische handhaving op het generatorverbod voor alle partijen snel duidelijkheid is over de aard van de storingen. Alle binnenschippers in de regio zijn per brief geïnformeerd over de strengere handhaving en over de extra service bij storingen.

Lees meer over:

drechtsteden
Deel dit bericht met je vrienden!