zondag 28 november 2021

Alles over Dordrecht

Bram van Broekhoven beschouwt de voedselbank disussie in Dordrecht

20 mei 2012

DORDRECHT - Bram van Broekhoven volgt de Dordtse politiek op de voet. Hij vat politiek nieuws in twitterberichten samen en geeft op zijn eigen weblog commentaar.

Een voorbeeld van vandaag is de discussie over wel of geen rol van de gemeente bij de voedselbank. Alleen de VVD stemde tegen.

Bram van Broekhoven:

"Afgelopen week was de voedselbank alweer een onderwerp van discussie in de dordtse media. Bij de behandeling van de motie CDA en CU-SGP waarin werd gevraagd om steun voor een onderzoek stemde alleen de VVD tegen. Op hun site lichtten zij nog eens toe waarom zij niets voor dit voorstel voelden.

Als voornaamste reden gaven ze op dat er geen rol voor de overheid is weggelegd om mensen op dit punt te ondersteunen. Er zouden al genoeg instanties zijn waar deze mensen terecht kunnen. Particuliere vrijwilligers moeten dit probleem maar oplossen.
Je kunt je inderdaad afvragen wanneer burgers wel en wanneer niet bij de overheid kunnen aankloppen. In principe ben ik van mening, dat mensen zoveel mogelijk voor zich zelf zouden moeten zorgen. Maar er kunnen omstandigheden zijn dat hulp of ondersteuning nodig is bijvoorbeeld bij geweld, diefstal, brand, of ongeval. Met elkaar hebben wij er voor gezorgd dat politie, brandweer en ziekenwagen uitrukt om ons zo nodig te helpen.
Maar welke rol speelt de overheid nu als er onvoldoende inkomen is om van te leven?

Ongeacht of mensen in staat zijn om hun hypotheeklasten voor hun eigen woning aan de bank te betalen geven wij een deel van die last terug. Het is zelfs zo dat hierbij fiscaal is afgesproken, dat mensen met een hoger inkomen meer terugkrijgen dan degene met een laag inkomen. Als er helemaal geen inkomen is dan hebben we het toch nog zo geregeld dat de Sociale Dienst inspringt. Goed geregeld toch?
Dan moet het toch geen moeite zijn om ook nog 260 al dan niet buiten hun schuld ontspoorde gezinnen in Dordrecht te helpen aan een voedselpakketje ? Ondanks al die mooie welvaartsmaatregelen hebben zij nog steeds onvoldoende middelen om voor zichzelf en hun kinderen te zorgen. Wel zullen ze dan goed moeten worden begeleid om ze weer op het juiste spoor te zetten.

Dit gaat wel wat inspanning kosten en als het niet kan met voldoende vrijwilligers dan ook nog met wat geld.
Als dit er niet is zou de VVD een landelijk voorstel moeten doen om de belastingaftrek op de eigen woning te beperken tot voor iedereen maximaal 30%. Dan komt er vast genoeg geld vrij om ook deze mensen te helpen".

Deel dit bericht met je vrienden!