Alles over Dordrecht...
01mei 2012

Meer asbest dan ingeschat op Derde Merwedehaven

DORDRECHT - Uit onderzoek blijkt dat er veel meer asbest op de derde Merwedehaven ligt, dan vooralsnog werd aangenomen. Uit document blijkt namelijk dat voor 2003 ook asbesthoudend afval is gestort in grote hoeveelheden. Er zijn zelfs bronnen aangetroffen waaruit stort in de jaren '90 blijkt. Het gaat in totaal om enkele 10000-en tonnen meer dan de 131.000 die eerder was vastgesteld. 

Volgens de provincie zou er "niets aan de hand zijn", omdat het gaat om verpakt materiaal. De Werkgroep Derde Merwedehaven wil echter volledige openheid van zaken. 

De NOS-omroep heeft een document in handen gekregen met informatie over de stort in de jaren 1999, 2000 en 2002. Hieruit blijkt de stort van asbesthoudend bouw- en sloopafval. 

Hoewel er beweert wordt dat bij verpakt afval geen verwaaiing van de asbestdeeltjes kan plaatsvinden, is het natuurlijk onmogelijk om na te gaan wat er in de loop van meer dan 20 jaar asbeststort is gebeurd en of dit allemaal wel netjes verpakt is. Deel dit bericht met je vrienden!