donderdag 9 december 2021

Alles over Dordrecht

Politieke perikelen rond motie Voedselbank Dordrecht

26 april 2012 (door Hans Huisman)

DORDRECHT - In de middaggemeenteraad van dinsdag 24 april stond er als laatste punt een motie op de agenda ingediend door het  CDA en de ChristenUnie-SGP fractie in Dordrecht. Uiteindelijk, tot grote verbazing van de inbrengende fracties, werd de motie niet in stemming gebracht omdat de gemeenteraad het niet eens werd over het moment van behandeling van genoemde motie.

De grootste fractie van de gemeenteraad wil toch graag reageren wat zij zou hebben gestemd:

Loudy Nijhoff legt uit: "De BVD zou, wanneer behandeld, niet ingestemd hebben om de nu volgende redenen:
Beter Voor Dordt is al vanaf begin februari bezig te onderzoeken hoe het zit met de schuldenproblematiek in de gemeente Dordrecht. Op 22 februari hielden zij een consultatie-avond waar ook een bestuurslid van de Dordtse voedselbank aanwezig was. Door haar werd aangegeven dat het grootste punt was dat de groep schuldenaren groeiende is die uiteindelijk beroep doen op de voedselbank, doch dat zij ook kampen met mensen die al jarenlang een pakket krijgen, doch nog steeds niet uit de problemen zijn.

De voedselbank wil graag ketensamenwerking om ook structurele problematiek mede op te lossen. Het probleem rond verzelfstandiging en gebrek aan opslagruimte was niet aan de orde.  Vervolgens stelde Beter Voor Dordt voor aan alle andere raadsfracties gezamenlijk op te trekken in de aanpak van deze problematiek, waarna alle andere fracties, zo ook het CDA en de ChristenUnie-SGP, duidelijk maakten dat zij dit verder niet op de Dordtse gemeente-agenda vonden thuishoren.

Beter Voor Dordt besloot hierna zelf met dit onderwerp verder te gaan, waarna tot hun verbazing de twee genoemde andere fracties ineens uitgebreid aandacht vroegen in de pers voor de 'nood' van de voedselbank in Dordrecht. Er zou ineens een onderzoek moeten plaatsvinden naar eventuele ambtelijke ondersteuning bij de dringende verzelfstandiging van de Dordtse voedselbank, omdat de Rotterdamse voedselbank de samenwerking met hen zou hebben opgezegd. Ook zou er een tekort zijn aan voedsel en de voedselbank opslagruimte missen. Zelfs eventuele ambtelijke ondersteuning zou noodzakelijk zijn met betrekking tot het redden van deze particuliere organisatie.

Beter Voor Dordt is hier erg verbaasd over, zeker na direct contact te hebben gehad met de Rotterdamse voedselbank die verduidelijkten dat Dordrecht alleen administratief zou moeten gaan verzelfstandigen en Dordrecht altijd kan putten uit de voedselbulk van de gemeente Rotterdam. Al langdurig zijn er overigens andere losse inintiatieven van ondernemers, veelal supermarkten, die aan het einde van de dag het overgebleven voedsel verdelen. De voedselbank zelf heeft hier nooit samenwerking mee gezocht en bleef zich afhankelijk opstellen richting Rotterdam. Rotterdam overigens zegt nooit de samenwerking met Dordrecht te hebben opgezegd, daar moeten nog gesprekken over starten. ( Let op: Het zou dan alleen gaan om administratieve verzelfstandiging.).

Overigens is voor de fractie van Beter Voor Dordt het allerbelangrijkste dat een voedselbank een klein onderdeel is van de keten die zou moeten samenwerken om mensen met ernstige financiële problematiek te helpen. Tot op heden is er geen samenwerking tussen de instanties die pogen om deze problematiek aan te pakken. Vooral deze constatering leidde ertoe dat de fractie besloten heeft dat er ingezet zal moeten worden op betere samenwerking tussen instanties en niet tot het 'redden' van één van de onderdelen van deze keten. Dit leidt niet tot structurele oplossingen, zeker niet voor de mensen die deze problemen hebben. De fractie heeft inmiddels op 7 juni een bijeenkomst en informatiemarkt voor deze problematiek opgezet waar men zal pogen verder in kaart te brengen wat er nu daadwerkelijk in Dordrecht nodig is om mensen met schulden structureel te kunnen helpen".

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!