woensdag 1 december 2021

Alles over Dordrecht

Joodse onderduiker Jules Benedictus spreekt 4 mei op herdenkingsdienst Dordrecht

24 april 2012

DORDRECHT -  De herdenkingsdienst in Dordrecht op vrijdag 4 mei  staat vanaf zeven uur in het teken van  ,,Shalom: Vrede voor de stad.”   De 83-jarige Joodse onderduiker, Jules Benedictus, zal het woord voeren.

De Christelijke Gereformeerde kerk (hoek Singel/Dubbeldamseweg) opent de deuren al om half zeven. Om kwart voor zeven begint het jongerenensemble ‘Scherzando’ onder leiding van Benno van Luttikhuizen met het spelen van passende variaties op psalmen. Hierdoor kan een ieder in een gepaste rust de kerk in lopen.

Het zal in het uur voor de dodenherdenking de eerste maal zijn dat  de Raad van kerken (RvK) en de stichting Reformatie Instituut Dordrecht (RID) samen verantwoordelijkheid dragen voor de bijzondere herdenkingsdienst. De voorzitters Marcel Roemers en Andre Diepenbroek zullen in een kort openingswoord wijzen op deze nieuwe samenwerking.
 
Direct daarna zal historicus Pieter Verhoeve een  kort gesprek hebben met de inmiddels 83-jarige Joodse onderduiker, Jules Benedictus. Hij hield in de oorlogsjaren een dagboek bij en wordt gezien als de Dordtse Anne Frank.  Andre Boesberg schreef een kinderboek over Jules onder de titel: ,,Een verborgen jongen”.  Verhoeve:  ,,Juist voor jongeren is het van belang van een overlevende zelf te horen hoe het was om in Dordrecht ondergedoken te zijn.”  Het verhaal is weer actueel want recent heeft erfgoedcentrum DiEP een lesbrief voor de scholen uitgegeven met aandacht voor de dagboeken van Benedictus.
Verder werken aan de dienst mee ds. Erik Schipper (de Bron), Bouke Halma (karmelklooster Dordrecht), evangelisch voorganger Frans Koopmans en loco-burgemeester Bert van de Burgt.  Een afvaardiging van het  Johan de Wittgymnasium,, waarvan een vierde klas jaarlijks het Joods monument in het Stadhuis adopteert, leest een gedicht voor. Raadslid Irene Koene zal een aantal namen voorlezen, die op de Dordtse slachtofferlijst staan. Psalm 43, een Dordtse verzetspsalm, zal wederom klinken.


Ds. Jaap (punt verwijderen) M.J. Kieviet sluit, als gastheer, het meditatieve moment af met een gebed voor de stad.  Predikant Kieviet vindt het een eer dat juist zijn kerk ruimte mag bieden aan de herdenkingsdienst van 4 mei.  ,,Er zijn weinig symbolen die ons als volk in deze tijd nog verbinden, deze samenkomst is daar voor mij in ieder geval er één van. Ik hoop dat de 4 mei herdenking in deze opzet een traditie wordt. Dordt is op vele punten een bijzondere stad. Laat dat ook hier maar in blijken en blijven.”

De herdenking in een kerk voor acht uur kent een historie vanaf 1946. Vorig jaar leek de organisatie weg te vallen. Pieter Verhoeve en Hans Berrevoets wisten in korte tijd een tijdelijke oplossing te bedenken. Daarna bleek het mogelijk te zijn om twee partijen (RID, RvK)  met elkaar te verbinden, zodat er in de stad Dordrecht een groot draagvlak is ontstaan voor de continuïteit van de herdenking.

Voorzitter Marcel Roemers van de Raad van Kerken: “De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen. We houden er in het programma natuurlijk rekening mee, dat mensen in alle rust naar de plechtigheid op het Sumatraplein kunnen lopen. Daar staan we dan samen twee minuten stil .”
Vanaf negen uur is er een concert in de Wilhelminakerk (Blekersdijk 41). Met activiteiten op drie plaatsen in de binnenstad heeft Dordrecht een volwaardig 4 mei programma.
Burgemeester A.A.A. Brok zal bij de herdenkingsdienst in de Christelijke Gereformeerde kerk aanwezig zijn en in de Wilhelminakerk voor het concert begint een toespraak houden.

In de Wilhelminakerk zal er op zaterdagavond 5 mei ook een speciaal concert zijn. Dit bevrijdingsdag concert zou wat betreft Henk Bax van het Oranjedagcomité een nieuwe traditie moeten worden.
 

Deel dit bericht met je vrienden!