woensdag 1 december 2021

Alles over Dordrecht

Beter voor Dordt wil betere aanpak schuldenprobleem

23 april 2012 (door Hans Huisman)

DORDRECHT - De fractie Beter voor Dordt (BVD) wil zich zo snel mogelijk een beeld vormen van de schuldenproblematiek in Dordrecht en daarom wil ze graag nog vòòr de zomer, in gesprek met inwoners, (zelfstandige) ondernemers, en andere betrokkenen.
Beter Voor Dordt belegde onlangs een geslaagde consultatieavond met maatschappelijke organisaties op het gebied van schuldhulpverlening en verborgen armoede. Ook wethouder Wagemakers schoof aan als toehoorder.

Grote financiële zorgen waar je zelf niet meer uitkomt, het zal je maar gebeuren. Achterstallige rekeningen, oplopende schulden, geen overzicht meer. De veranderde economische situatie plaatst ons voor een voldongen feit, steeds vaker vallen mensen tussen wal en schip. Het zijn niet alleen mensen in de bijstand maar steeds vaker ook mensen met een inkomen en zelfstandige ondernemers.

In een vervolgbijeenkomst wil BVD bekijken welke stappen kunnen worden genomen om tot betere ketensamenwerking tussen instanties te komen, om zo een bijdrage te leveren aan het verminderen en beter coördineren van deze problematiek. Dit past in de nieuwe rol van de overheid: stimuleren en ondersteunen van maatschappelijke organisaties die zich met vraagstukken in de samenleving bezighouden.

Beter Voor Dordt spreekt waardering uit voor het werk van deze organisaties, maar een intensievere samenwerking zou de daadkracht verder kunnen vergroten.
In de stad blijkt veel belangstelling te bestaan voor dit initiatief. Momenteel werkt de fractie aan de opzet van deze vervolgbijeenkomst waarbij tevens gedacht wordt aan een debat tussen de verschillende instanties en een informatiemarkt voor geïnteresseerden. Deze avond zal op 7 juni worden georganiseerd.

 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!