woensdag 1 december 2021

Alles over Dordrecht

Minder borden in Dordrecht

5 april 2012 (door Liesanne)

DORDRECHT - Op ruim 100 locaties in de wijken Stadspolders, Dubbeldam en Sterrenburg wordt een aanbiedplaats voor minicontainers gecombineerd met een parkeerplaats. Op de inzameldagen geldt voor deze parkeerplaatsen een parkeerverbod. De gemeente heeft besloten om op bijna de helft van deze locaties het parkeerverbod in te trekken, omdat zij het aantal borden in de stad wil verminderen. Op deze locaties worden de buurtbewoners zelf verantwoordelijk om de parkeerplaats op de inzameldagen vrij te houden voor het aanbieden van huisvuil. 

Sinds januari van dit jaar zijn de inzamelroutes van HVC gewijzigd. Hierdoor klopten op veel locaties de borden over het parkeerverbod niet meer. Voor de gemeente was dit een goede aanleiding om naar de noodzaak van deze borden te kijken.

Bewoners zelf verantwoordelijk
Door de introductie van de minicontainer voor papier en de kunststofinzameling is de parkeerplaats meerdere keren per week nodig als aanbiedplaats voor huisvuil. Door de bewoners de verantwoordelijkheid te geven voor het vrijhouden van de parkeerplaats en het goed aanbieden van het huisvuil, verwacht de gemeente dat efficiënter gebruik wordt gemaakt van de dubbelfunctie van de parkeerplaats.

Waar blijft het parkeerverbod gelden?
Bij recente herinrichtingprojecten van straten en erven is het aantal parkeerplaatsen uitgebreid. Daarom zijn op verschillende locaties aanbiedplaatsen op een parkeerplaats aangebracht als onderdeel van de herinrichting. Op deze locaties blijft het parkeerverbod van toepassing. De gemeente vervangt hier de borden door nieuwe met de aangepaste dagen waarop niet geparkeerd mag worden. Dat geldt voor de aanbieddagen van restafval, gft, papier en kunststof.

Meer informatie
De directe omwonenden van de aanbiedlocaties hebben een brief ontvangen van de gemeente met uitleg over deze aanpassingen. Ook krijgen zij de gelegenheid hun zienswijze te geven op de aanpassingen. In de bewonersbrief wordt hier een toelichting op gegeven.

Lees meer over:

borden parkverbod
Deel dit bericht met je vrienden!