woensdag 1 december 2021

Alles over Dordrecht

PVDA vragen over bruggen plan Tij

2 april 2012 (door Liesanne)

DORDRECHT - Sinds 2008 zijn de woningen van PlanTij bewoond. Al tijdens de bouw van deze nieuwe wijk is er veel te doen geweest over de bouw van de drie geplande bruggen rond de wijk.

Inmiddels ligt de fietsbrug over de Vlij er al meer dan een jaar. Met de bouw van de andere twee bruggen, de Tijpoortbrug (noord) en de Getijtafel (oost), is echter nog steeds niet begonnen.
 
Tijdens de collegecarrousel van 13 maart jongstleden vroeg de PvdA naar de stand van zaken met betrekking tot de bouw van de bruggen in PlanTij. Het antwoord daarop, dat via de mail namens wethouder Sleeking heb ontvangen, stemde de PvdA niet vrolijk. De PvdA heeft dan ook de volgende vragen.
 
1.    Zijn de bruggen opgenomen in het voor PlanTij geldende bestemmingsplan ?
 
2.    Maken de bruggen onderdeel uit van het plan voor de bouw van de wijk PlanTij ? Kunnen wij de laatst bekende plantekeningen toegezonden krijgen ?
 
3.    Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bouw van de bruggen ?
 
4.    Wie is er de opdrachtgever voor het ontwerpen van de bruggen ?
 
5.    Wie is opdrachtgever voor de bouw van de bruggen ?
 
6.    Wie is financieel verantwoordelijk voor de bouw van de bruggen (wie betaalt ze) ?
 
7.    Welke meerkosten voor de gemeente zijn er verbonden aan het kennelijke wijzigingsverzoek van een bewoner van PlanTij ?
 
8.    Zijn er al bouwvergunningen aangevraagd ?
Zo ja, zijn er vergunningen verleend ?
 
9.    Wat is voor het overige de formele positie en verantwoordelijkheid van de gemeente met betrekking tot het realiseren van de bruggen?
 
10.  Welke acties zijn de afgelopen jaren en tot nu toe ondernomen om een spoedige bouw van de bruggen te bevorderen ?
 
11.   Kan het college aangeven op welke termijn zij de bruggen gerealiseerd wil hebben en op welke wijze de gemeente daarop nu effectief gaat sturen?

Lees meer over:

PvdA bruggen plantij tijpoort
Deel dit bericht met je vrienden!