zondag 20 september 2020

Alles over Dordrecht

Beter Voor Dordt betreurt mogelijke vertraging bioscoop

28 maart 2012 (door Liesanne)

DORDRECHT - BETER VOOR DORDT is enthousiast over de plannen van het college voor een echte bioscoop op de Stadswerven. Al jaren is dit een grote wens van de Dordtse bevolking en één van de speerpunten van Beter Voor Dordt.

De oppositie partijen D66, VSP en CU/SGP hebben zich al tegen de realisatie van een bioscoop op de Stadswerven uitgesproken. Ook PvdA en Groenlinks lijken niet enthousiast en zien vooral veel beren op de weg. De PvdA diende een motie in om de plannen nog eens door te rekenen. Beter Voor Dordt kon zich hier in vinden, mits dit geen onnodige vertraging op zou leveren voor de definitieve besluitvorming op 24 april. Helaas wilde de PvdA vasthouden aan een uitgebreide second opinion, waarin ook diverse zaken zouden moeten worden onderzocht die niet specifiek te maken hebben met de realisatie van de bioscoop op de Stadswerven, maar met de gehele ontwikkeling in het gebied Stadswerven Zuid. We betreuren het dat de motie van de PvdA breed ondersteund werd, wat mogelijk tot vertraging leidt bij de realisatie van de bioscoop op de Stadwerven. Onze fractie gaat ervan uit dat het nader onderzoek door het college zich richt op een analyse en onderbouwing van de cijfers en berekeningen.

Het voorstel van het college voor de realisatie van een bioscoop op de Stadswerven betreft feitelijk een relatief eenvoudige transactie; de verkoop van vierkante meters grond aan bioscoopondernemer Wolff voor een markt conforme prijs. Vervolgens gaat de ondernemer voor eigen rekening en risico een bioscoop bouwen en exploiteren zonder 1 euro gemeenschapsgeld.

Met de komst van de parkeergarage wordt naast een parkeervoorziening voor bezoekers van de bioscoop ook het parkeerprobleem voor het Energiehuis, het te renoveren Kunstmin en omwonenden opgelost, wat anders nog jaren zou duren, waarbij de leefbaarheid in de omgeving onnodig onder druk zou komen te staan. Beter Voor Dordt is verheugd dat het gehele parkeerprobleem nu in 1 keer wordt aangepakt.

Beter Voor Dordt was helaas de enige fractie die vandaag het volledige vertrouwen uitsprak in de plannen van het college voor de realisatie van een bioscoop op de Stadswerven.

 
Deel dit bericht met je vrienden!